Uppsala kommun och Uppsala universitet i nytt konstsamarbete

Pressmeddelande
2 maj 2016

Uppsala konstmuseum har sedan 1996 visat utvalda verk ur universitetets stora konstskatt på ett av konstmuseets våningsplan. Nu vill Uppsala konstmuseum och Museum Gustavianum, som ansvarar för universitetets samling, hitta nya sätt att samarbeta kring konsten.

- Vi vill fortsätta att arbeta tillsammans med universitetets konstsamling i olika projekt och tillfälliga utställningar, säger konstmuseets chef Daniel Werkmäster.

Konstmuseets egen samling består huvudsakligen av nyare konst, medan universitetets samling till stor del utgörs av äldre måleri.

- Här kan vi komplettera varandra. Den äldre konsten kan ge perspektiv och väcka frågor när den möter moderna verk, säger universitetsantikvarie Mikael Ahlund, biträdande chef för Museum Gustavianum.

Förra året samarbetade Museum Gustavianum och Uppsala konstmuseum framgångsrikt bland annat i utställningen ”Suecia contemporare”. Daniel Werkmäster och Mikael Ahlund är överens om att denna typ av tematiska samarbeten kan skapa spännande möten där historien möter samtiden:

- Vi tror att tillfälliga utställningar med tydliga perspektiv och frågor gör det intressant för nya besökare att närma sig konst från olika epoker.

Det nya samarbetet innebär att avtalet från 1996 sägs upp och ersätts av tillfälliga och tematiska satsningar från sommaren 2017.

För mer information kontakta:

Mikael Ahlund, universitetsantikvarie, Museum Gustavianum. Uppsala universitets konstsamlingar, E-post: mikael.ahlund@gustavianum.uu.se, tel: 070-167 90 17

Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum, E-post: Daniel.Werkmaster@uppsala.se, tel: 018-727 24 79

Senast uppdaterad: 2021-03-24