Hur mycket miljögifter har Uppsalas beslutsfattare i blodet?

28 februari 2014

Vi använder och omges av allt större mängder kemikalier. Vilka är de och hur påverkar de oss? Inför seminariet Vägen till ett kemikaliesmart Uppsala den 4 mars har 20 beslutsfattare och lokala profiler i Uppsala låtit testa sitt blod, däribland rektor för Uppsala universitet, prorektor för Sveriges lantbruksuniversitet, landshövdingen samt kommunstyrelsens och landstingsstyrelsens ordförande. Resultaten redovisas på seminariet.

Syftet med seminariet, som arrangeras av Landstinget i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala kommun och Uppsala universitet, är att öka medvetenheten om kemikaliers påverkan på människors hälsa och miljön, samt att inspirera deltagarna till ställningstaganden för en kemikaliesmart vardag.

Under dagen diskuterar och kommenterar en rad forskare och experter provsvaren. Andra ämnen som tas upp är miljögifter i modersmjölk, perfluorerade ämnen i Uppsalas dricksvatten (vatten-, fett- och smutsavvisande ämnen som bland annat används i brandsläckningsskum, skidvalla och impregneringsmedel) och goda exempel på kemikaliesmarta satsningar hos deltagande organisationer.

Journalister hälsas välkomna.

Tid & Plats:
Tisdagen den 4 mars, kl 8.30-16.00
Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anmälan:
Elisabeth Tysk, presschef på Akademiska sjukhuset
Elisabeth.Tysk@Akademiska.se
Tfn 018-611 96 11 eller 070-622 24 21

För frågor angående seminariet, kontakta:
Monica Lind, miljöhygieniker, Landstinget i Uppsala län
Tfn: 018-611 97 45 eller 070-320 30 66
Marta Fallgren, miljöchef, Landstinget i Uppsala län,
Tfn: 018-611 33 94 eller 070-611 36 94

Seminariet kommer att sändas i realtid via länken nedan den 4 mars och kan även ses i efterhand:
http://webtv.brainspark.se/ability/show/xjaegpmxqh/20140304_kemikaliesmart_uppsala/speed.asp

Utöver sju personer i olika miljöfunktioner hos arrangörerna har följande personer låtit testa förekomsten av miljögifter i blodet inför seminariet:

Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande, Uppsala
Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen
Marlene Burwick, kommunalråd, Uppsala
Anki Bystedt, länsråd, Länsstyrelsen Uppsala
Peter Egardt, landshövding Länsstyrelsen Uppsala län
Pär Holmgren, fristående debattör
Staffan Lindberg, fristående debattör
Eva Ljung, landstingsdirektör Uppsala
Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet
Niklas Skeri, journalist UNT
Maria Strömme, professor nanoteknologi, Uppsala universitet
Torbjörn von Schantz, prorektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Erik Weiman, landstingsstyrelsens ordförande Uppsala
Karin Wiberg, professor i miljökemi, Sveriges lantbruksuniversitet
Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet


Program - Vägen till ett kemikaliesmart Uppsala,
tisdagen den 4 mars 2014

8.30 – 9.00    Fika och registrering

9.00 – 9.10    Välkomna!
Erik Weiman, landstingsstyrelsens ordförande
Gudrun Bremle, dagens moderator

9.10 – 9.30    Nationell handlingsplan för en giftfri vardag
Jan Hammar, strategisk rådgivare, Kemikalieinspektionen

9.30 – 10.00    Miljögifter i modersmjölk?
Åke Bergman, professor, Stockholms universitet

10.00 -10.15    Bensträckare med frukt

10.15 – 11.15     Vilka kemikalier hittar vi i blod från Uppsalas beslutsfattare och lokala profiler?
Anna Kärrman, docent och Jessika Hagberg, docent, Örebro universitet

11.15 – 11.45    Perfluorerade ämnen i Uppsalas dricksvatten
Sven Ahlgren, planeringschef, Uppsala Vatten
Anders Glynn, toxikolog, Livsmedelsverket

11.45 – 12.45     Lunch

12.45 – 13.30    Hälsoeffekter - samband mellan diabetes, hjärtkärlsjukdomar och miljögifter

Lars Lind, professor, Uppsala universitet

13.30 – 14.00    Miljögifter knäcker hälsan och budget
Lars Drake, professor, SLU

14.00 – 14.30    Riskbedömning och försiktighetsprincipen – går de att förena?
Christina Rudén, professor, Stockholms universitet

14.30 – 15.00    Fika

15.00 - 16.00     Kemikaliesmart – vägen till ett hälsosamt och hållbart samhälle
Goda exempel från deltagande organisationer
Paneldebatt och frågestund med dagens talare

Senast uppdaterad: 2021-03-24