Brasilienresa ska stimulera internationella samarbeten inom forskning och innovation

Pressmeddelande
16 maj 2016

Denna vecka befinner sig en forskardelegation från svenska universitet i Brasilien för att tillsammans med lokala universitet, myndigheter och andra intressenter delta i seminarier under olika teman. Uppsala universitet passar dessutom på att introducera sitt framgångsrika möteskoncept för samverkan, genom att arrangera en AIMday under temat Smart Industries.

-Resan är en stor satsning som fått uppskattning och finansiellt stöd från Vinnova och SSF och har mött ett överväldigande intresse, inte minst från svenska företag i Brasilien. Totalt är ett 80-tal forskare involverade, varar ett dussintal från Uppsala universitet, säger prorektor Anders Malmberg, som leder Uppsaladelen av delegationen och även deltar under AIMday.

Besöket, som äger rum 16-20 maj, arrangeras inom ramen för Swedish Academic Collaboration Forum, SACF (länk), ett strategiskt samarbete mellan sex svenska universitet för att stimulera internationella samarbeten med en rad länder i Asien och Sydamerika. För just resan till Brasilien har Uppsala universitet huvudansvaret.

De första dagarna arrangeras en rad s.k. excellensseminarier, denna gång inom teman som imaging, funktionella material, genus och mångfald i utbildning, hållbar utveckling respektive industriell automation.

Efter programmet i huvudstaden Brasília, åker deltagarna vidare till ytterligare aktiviteter i andra brasilianska städer. Uppsala universitets delegation reser till Belo Horizonte där en AIMday arrangeras. Bland anmälda företag finns Akaer, Atlas Copco, Ericsson, SAAB, Valourec and Volvo.

AIMday-konceptet, som utvecklats vid Uppsala universitet, har väckt brett intresse, först inom Sverige, men på senare år även vid lärosäten runt om i världen. Bland annat har Edinburgh University sedan 2014 arrangerat flera AIMday-möten varje år. Men detta är första gången som svenska forskare följer med till en AIMday som arrangeras utanför Sverige. Under temat Smart Industries handlar frågeställningarna om aspekter av automation, såsom intelligenta maskiner, självreglerande system, självkörande bilar etc.

Pirkko Tamsen, chef vid Uppsala universitets innovationskontor, är mycket nöjd.

-Det har varit ett mål att AIMday även ska öka möjligheterna till internationella samarbeten för våra forskare. Nu har vi tagit det steget. Forskarna kommer tillsammans med forskare i Brasilien att möta företag och diskutera frågeställningar som företagen själva formulerat utifrån sina utmaningar, säger hon.

För att ytterligare främja att nya samarbeten initieras efter mötet bidrar SSF med förstudiemedel och Vinnova och FAPEMIG med projektmedel och resebidrag till forskare.

Läs mer om SACF-projektet.

Läs program för Brasilienbesöket.

Läs mer om AIMday.

För mer information kontakta:

Lars-Eric Larsson, ansvarig för AIMday Smart Industries, tel: 070-536 98 99

Anders Malmberg, prorektor, leder delegationen från Uppsala universitet, tel: 070-4250175.

Pirkko Tamsen, chef vid UU Innovation, Uppsala universitet (på plats i Uppsala), tel: 070-1679588

Senast uppdaterad: 2021-03-24