Ytterligare gen upptäckt som påverkar risk för ALS-liknande sjukdom hos hundar

Pressmeddelande
16 maj 2016

Degenerativ myelopati är en neurodegenerativ sjukdom hos hundar som liknar ALS hos människa. Forskare vid Uppsala universitet , SciLifeLab och Broad Institute of MIT and Harvard har i samarbete med forskare vid University of Missouri identifierat en gen som påverkar risken att utveckla sjukdomen för rasen Pembroke Welsh Corgi. Studien publiceras i PNAS denna vecka.

Degenerativ myelopati (DM) är en naturligt förekommande, progressiv sjukdom hos vuxna hundar där förändringar i ryggmärgen leder till förlamning och död. År 2009 upptäcktes en SOD1-mutation som ger risk för DM av en forskargrupp ledd av bland andra Kerstin Lindblad-Toh, men då inte alla hundar som har mutationen blir sjuka fortsatte forskarna att söka efter ytterligare gener som kunde modifiera sjukdomsrisken.

Forskarna jämförde arvsmassan hos hundar med SOD1-mutation som antingen utvecklat sjukdomen eller som förblivit friska vid hög ålder, och kunde identifiera en haplotyp i genen "SP110 nuclear body protein" förknippad med ökad risk att utveckla DM och tidig debutålder.

- Vi upptäckte flera varianter i SP110 som var vanligare hos de hundar av rasen Pembroke Welsh Corgi som fått sjukdomen, säger Emma Ivansson, tidigare postdoc vid Uppsala universitet som lett studien.

- Våra funktionella studier visade att varianterna påverkar uttrycket av SP110 i blodceller, påpekar Sergey Kozyrev, senior forskare vid Uppsala universitet.

- Huruvida SP110 inverkar på risken för DM även i andra hundraser kräver ytterligare studier, säger Kate Megquier, veterinär och doktorand vid Uppsala Universitet och Broad Institute.

SP110 reglerar genuttryck, främst i immunceller. Det är känt att immunsvaret är viktigt vid neurodegeneration, men inflammation kan vara både skyddande och skadligt och de exakta mekanismerna är ännu oklara.

- Många studier har undersökt immunförsvarets roll i ALS, och vår upptäckt att en gen som reglerar immunsvaret är viktigt i denna hundmodell av ALS skulle kunna ge en ny vinkel för framtida studier, säger Emma Ivansson.

Referens: PNAS, online Early Edition the week of May 16-May 20 2016. Variants within the SP110 nuclear body protein modify risk of canine degenerative myelopathy. K. Lindblad-Toh et al.

Referens ursprungsstudien då mutationen hittades: Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Feb 24;106(8):2794-9. doi: 10.1073/pnas.0812297106. Epub 2009 Feb 2. Genome-wide association analysis reveals a SOD1 mutation in canine degenerative myelopathy that resembles amyotrophic lateral sclerosis.
Awano T1, Johnson GS, Wade CM, Katz ML, Johnson GC, Taylor JF, Perloski M, Biagi T, Baranowska I, Long S, March PA, Olby NJ, Shelton GD, Khan S, O'Brien DP, Lindblad-Toh K, Coates JR.

Kontakt:
Emma Ivansson, mobil: 0733-329972, email: emma.ivansson@gmail.com
Kate Megquier, tel +001 617-714-8919, email: kmegq@broadinstitute.org

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Senast uppdaterad: 2021-03-24