Forskarskola i geografi till Uppsala universitet

13 mars 2008

Uppsala universitet får starta en forskarskola i geografi, tillsammans med högskolorna i Dalarna respektive Gävle. Forskarskolan är på 2,5 år och vänder sig till yrkesverksamma lärare inom skolan.

I oktober 2007 aviserade regeringen en satsning på att yrkesverksamma lärare ska kunna gå utbildning på forskarnivå med bibehållen lön. Lärarna ska under 2,5 år följa utbildningen medan de jobbar kvar som lärare på 20 procent av sin arbetstid och därefter kunna avlägga en licentiatexamen.

- Detta är en satsning både på nya karriärvägar inom läraryrket och en reform för ökad kvalitet i skolan, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet.

Flera lärosäten har ansökt om att få starta dessa forskarskolor. Vetenskapsrådet har granskat ansökningarna och regeringen har nu utsett de universitet och högskolor som får starta forskarskolor.
En forskarskola i geografi med 25 platser kommer att inrättas vid Uppsala universitet. Medverkande lärosäten är högskolan i Dalarna och högskolan i Gävle.

Senast uppdaterad: 2021-03-24