Medicinska fakulteten etablerar samarbete med Nicaragua

14 mars 2008

Dekanus Kjell Öberg (t h) tillsammans med dekanus vid universitetet i León.

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har undertecknat ett samarbetsavtal med ett universitet i Nicaragua om forskarurbildning. Ekonomiskt stöds samarbetet av Sida/Sarec.

Kjell Öberg, dekanus vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, och Rodolfo Peña, dekanus från universitetet UNAN i León, Nicaragua, undertecknade på tisdagen ett samarbetsavtal kring forskarutbildning. Ekonomiskt stöds samarbetet av Sida/Sarec.

Sedan många år samarbetar redan forskargrupper i Uppsala, bland annat vid enheten för internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) och inom yrkesmedicin med UNAN. En imponerande infrastruktur för forskning har etablerats med tre forskningscentra, mastersutbildningar och hälsoövrvakningssystem i befolkningen. Ett flertal forskargrupper har etablerats som leds av nicaraguanska forskare som fått sin doktorsexamen i Sverige.

Under de närmaste åren ska Uppsala universitet bistå UNAN med att etablera forskarutbildningskurser, administrativa rutiner och forskarhandledning.
Enligt planen ska de första doktoranderna disputera år 2011, och få en dubbel doktorsexamen från både Uppsala och León.

Senast uppdaterad: 2021-03-24