Första kullen barnmorskor tar examen

3 juli 2008

En av de utexaminerade barnmorskorna Shadi Paknejad med nyfödda Malin.

Nu går universitetets första omgång färdigutbildade barnmorskor ut i arbetslivet. Tjugo studenter utexamineras och Shadi Paknejad är en av dem. - Att blir barnmorska är en vilja jag haft sedan barndomen, säger hon.

Shadi Paknejad är hitflyttad från Linköping, där hon också läste sin grundutbildning till sjuksköterska. I sommar har hon fått jobb på Akademiska sjukhuset. Hon börjar på Kvinnoklinikens specialistvårdmottagning och fortsätter i höst på förlossningen.
- Helst vill jag ha en kombinationstjänst där jag är både på förlossningen och på specialistvårdsmottagningen. Det är stimulerande att kunna mixa två typer av arbetsplatser och det skulle ge mig nya erfarenheter hela tiden. Båda är akutvårdsavdelningar så man kan inte gå och lulla och tro att man kan ta hand om patienten om fem minuter, säger hon.

Mycket nöjd med utbildningen

Redan för ett år sedan, i samband med praktiken, började Shadi Paknejad jobba extra på specialistvårdsmottagningen och tycker det har gått fort att komma in i jobbet. Hon är mycket nöjd med barnmorskeutbildningen.
- Trots att vi gick en helt ny utbildning med nya aktörer och nya föreläsningar så har de kursansvarig lyckats bra. Visst finns det småsaker som kunde gjorts bättre, så är det ju alltid när man är först ut. Men lärarna har varit väldigt noga med att få oss att göra utvärderingar. Och de har lyssnat på våra synpunkter och ändrat en del till nästa årskurs, säger hon.

Kontakt via Ping Pong

De två senaste terminerna har studentgruppen inte träffats så mycket, eftersom större delen av studietiden bestått av praktik. Men kursarna har haft en del kontakt via webben och lärplattformen Ping Pong.
- Mycket av lärarkontakten har också skett den vägen, men de har samtidigt alltid hållit dörren öppen och uppmuntrat oss till kontakt, säger Shadi Paknejad.

Ljus arbetsmarknad

Margareta Larsson, kursansvarig och lektor, berättar att framtiden ser ljus ut för barnmorskestudenterna.
- De är väldigt efterfrågade och de flesta börjar jobba redan veckan efter examen.
Hon ser det som en speciell händelse att släppa iväg ”sin” första kull.
- Det känns väldigt högtidligt, spännande och fantastiskt roligt! De här studenterna är ju pionjärer men har samtidigt varit försökskaniner. Ibland har vi fått treva oss fram, säger hon.

Halva tiden med praktik

Praktiken har skett i samarbete med sjukhusen i Karlstad, Karlskoga och Örebro samt Södersjukhuset i Stockholm och den privata kliniken BB Stockholm. Studenterna har mest fått pröva på förlossnings- och BB-vård, men också mödravårdscentral, ungdomsmottagning, gynekologi och fertilitetsmottagning. Ungefär halva utbildningen har bestått av praktik.
- Det har varit en väldigt bra grupp med duktiga studenter som har fått lovord från de flesta håll. Och vi lärare, å vår sida, har haft höga ambitioner och höga krav på dem, säger Margareta Larsson.

Barnmorskeprogrammet är en tre terminer lång påbyggnadsutbildning som kräver en sjuksköterskeexamen som grund. Examenshögtid äger rum i aulan, Universitetshuset, den 6 juni kl 10-12.

Senast uppdaterad: 2021-03-24