Uppsalaforskare samtalar med politiker under Almedalsveckan

4 juli 2008

Almedalen, Visby

SAMspråk skapar möten mellan forskare och politiker under Almedalsveckan i Visby

Att skapa möten och samtal mellan forskare, politiker och andra makthavare är syftet med SAMspråk som ordnas den 7 juli under Almedalsveckan i Visby. Från Uppsala universitet deltar statsvetare och teologer.

SAMspråk, som ordnades för första gången i fjol, är ett samarbete mellan Vetenskapskapsrådet, FAS, Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond. Under en dag samtalar forskare inom humaniora och samhällsvetenskap med politiker inför publik om bland annat vårt förhållande till Kina, FN-sanktioner och användningen av religiösa kanontexter i dagens samhälle.
- Tanken är att det ska vara just samtal, inte debatter, berättar Jesper Wadensjö på Vetenskapsrådet.
- Det här är ett fantastiskt tillfälle att föra ut våra forskningsresultat till politiker och förhoppningsvis även till politiska journalister, säger Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet som kommer att samtala med riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (fp) om så kallade smarta sanktioner.
Smarta sanktioner är en ny typ av FN-sanktioner som riktas mot särskilda individer och varor i stället för mot landet som sådant. Peter Wallensteen ansvarar för SPITS, ett särskilt forskningsprogram om riktade sanktioner, och kommer att berätta vad man i projektet hittills kommit fram till om hur ansvariga ledare påverkas av att bli utsatta för dessa sanktioner. Dessutom kommer han att berätta om det konfliktdataprogram som finns vid Uppsala universitet, och vid vilken sorts konflikter smarta sanktioner används.

Vad händer om OS bojkottas?
Peter Wallensteen deltar också i ett annat samtal om Kina, tillsammans med bland andra Uppsalakollegerna Maria Heimer från statsvetenskapliga institutionen och Oscar Almén från institutionen för euroasiatiska studier. Här diskuteras vårt förhållande till Kina, om det lönar sig att protestera mot politiskt förtryck och vilka effekter en bojkott av OS i Kina skulle få.
Från Uppsala finns även Per Block och Hanna Stenström, båda från teologiska institutionen, på plats i Visby. De deltar i ett samtal om religiösa kanontexter, där deltagarna diskuterar hur skrifter som Bibeln och Koranen använts under olika tider och vilka problem som kan uppstå när dessa texter, djupt präglade av sin tid, används i vårt moderna samhälle.

SAMspråk hålls på Briggen Tre Kronor i Visby hamn. För närmare program, se VR:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-03-24