Universitetets information om jordskalv ska förstärkas

12 mars 2007

Tre seismologer ska anställas vid institutionen för geovetenskaper

Universitetets informationsservice om jordskalv o dyl blir snart dubbelt så bra.

Tre seismologer ska anställas vid institutionen för geovetenskaper, bland annat för att ge informationsservice om jordskalv och liknande. Uppbyggnaden av ett nationellt seismiskt nät är snart klart.

I budgetpropositionen i höstas fick institutionen för geovetenskaper 3,2 miljoner kronor i en särskild satsning för att möta samhällets behov av seismologiska tjänster och intensifiera Sveriges deltagande i det internationella samarbetet på området.
Nu söker man efter tre forskare (seismologer) på heltid, för denna verksamhet som bland annat innebär informationsservice till samhället och dess medborgare, i händelse av naturkatastrofer som jordskalv, tsunamier och vulkanutbrott. Denna service vänder sig främst till statliga myndigheter, t ex utrikesdepartement, massmedia och allmänhet samt internationella samarbetspartners.

60 seismiska stationer

Alla naturkatastrofer som inträffat i världen under senare år har lett till ett stort informationstryck på de tre anställda som arbetar vid det Svenska seismologiska stationsnätet. Dess föreståndare Reynir Bödvarsson berättar att man, vid större händelser, i princip blivit nerringd av massmedia. Men nu kommer arbetsstyrkan att dubbleras, liksom möjligheten att ge informationsservice.
- Vårt jobb är väldigt mycket tillämpad forskning, kommenterar Reynir Bödvarsson. Dels handlar det om att utveckla och underhålla de program som vi har för att följa globala seismiska händelser, dels om att ge underhåll till våra 60 seismiska stationer som är utspridda över hela landet. Vi samlar också in och analyserar en stor mängd data och har ett oerhört brett internationellt utbyte som ligger till grund för arbetet med att till exempel bygga varningssystem för olika naturkatastrofer.
Däremellan är det ofta lokala media som kontaktar seismologerna för fakta kring de småskalv som ibland inträffar i olika delar landet.
- Det är därför viktigt att de forskare som vi söker kan uttrycka sig begripligt för media. Och det finns bra kandidater, avslutar Reynir Bödvarsson.

Senast uppdaterad: 2021-03-24