Konfliktforskning nominerad till Kunskapspriset

7 augusti 2008

Konfliktdataprogrammet vid Uppsala universitet har fått två nomineringar till Nationalencyklopedins Kunskapspris för 2008. - Det är glädjande att vårt arbete uppmärksammas, säger programmets ledare, professor Peter Wallensteen vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Nationalencyclopedins Kunskapspris på totalt 1,5 miljoner kronor delas årligen ut i sex olika klasser. När nomineringstiden gick ut den 20 juli stod det klart att Konfliktdataprogrammet hade fått två nomineringar i klassen ”Skola och utbildningsväsende”.
- Vi har själva kunnat notera att vårt arbete på ett nytt och annorlunda sätt stimulerar andra att söka kunskap, precis som det sägs i prisets målsättning, säger professor Peter Wallensteen.
Uppsala konfliktdataprogram har funnits sedan slutet av 1970-talet och fick ett verkligt lyft i mars 2004 då den unika konfliktdatabasen introducerades. Nytt för i år är den portal som innehåller information om politiskt styrt våld såväl i konflikter som mot civila.

Konfliktdatabasen

Kunskapspriset

Senast uppdaterad: 2021-03-24