Många antagna till höstens utbildningar

8 augusti 2008

Nu är andra antagningen klar till höstens utbildningar vid Uppsala universitet. Till utbildningsprogrammen har 5 089 studenter antagits, vilket är nästan 400 fler än förra höstterminen. Svårast att komma in på var som vanligt läkarprogrammet, men även det nya socionomprogrammet är populärt bland studenterna.

I hela landet har 238 260 personer antagits till höstens universitets- och högskoleutbildningar, vilket är en ökning med cirka 3 procent jämfört med höstterminen 2007.
Även vid Uppsala universitet märks alltså en uppgång av antalet antagna, från 4 692 förra höstterminen till 5 089. Svårast att komma in på är läkarprogrammet som kräver högsta gymnasiebetyg (20,00) och näst högsta resultat på högskoleprovet (1,9).
- Bland dem som hade 20,00 i gymnasiebetyg antogs 51, och dessutom finns det 957 reserver med 20,00 i betyg, berättar Cilla Häggkvist, som är enhetschef på antagningsenheten.
Näst svårast att komma in på är psykologprogrammet, som kräver 19,80 i gymnasiebetyg och 1,7 på högskoleprovet. Därefter följer politices kandidatprogrammet, programmet för personal- och arbetslivsfrågor samt juristprogrammet.

Populärt socionomprogram
Det nya socionomprogrammet kommer på tionde plats bland de utbildningar som var svårast att komma in på efter första urvalet. Programmet hör också till de fem program som fick flest ansökningar.
- Det är roligt att socionomprogrammet fick så många sökande, eftersom det är första gången det ges. Annars är det ungefär samma program som vanligt som är populära bland studenterna, kommenterar Cilla Häggkvist.
Av de 42 677 ansökningar som Uppsala universitet fick inför höstterminen, var 16 619 ansökningar till fristående kurser. Flest ansökningar fick Företagsekonomi A, Psykologi baskurs A, distanskursen Marknad och organisation, baskurs A samt Freds- och konfliktkunskap A.
Svårast att komma in på bland de fristående kurserna var baskursen i psykologi, Statskunskap A, Socialpsykologi A, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A samt Företagsekonomi A.

Senast uppdaterad: 2021-03-24