Torgny Segerstedts 100-årsdag hedrades

13 augusti 2008

Tidigare rektorn Martin H:son Holmdahl talade vid Torgny Segerstedts grav.

Uppsala universitet högtidlighöll Torgny Segerstedts 100-årsdag med kransnedläggning på graven vid Gamla kyrkogården i Uppsala. Torgny Segerstedt är den svenska sociologins nestor och var också under 23 år rektor för Uppsala universitet.

Måndagen den 11 augusti skedde kransnedläggning på graven, av prorektor Kerstin Sahlin. Sedan blev det minnesord av professor Martin H:son Holmdahl, en av Uppsala universitets tidigare rektorer och sång av en kvartett ur Orphei Drängar.
- Torgny Segerstedts långa rektorsgärning präglades av vidsynt humanitet, sällsynt arbetsförmåga och initiativkraft, oräddhet och kunnighet. Hans insats är förblivande och kommer att inta en central plats vid kommande beskrivningar av universitetets hittills mest expansiva period, sade Martin H:son Holmdahl i sitt tal.
Han vittnade om Torgny Segerstedts stora arbetskapacitet, som kom att hålla i sig livet ut.
- Uppsala och dess universitet fick glädje av denna oerhörda arbetsinsats i 60 år från utnämningen som 30-åring till professor i filosofi 1938.

Rektor i 23 år
Torgny Segerstedt var rektor vid Uppsala universitet i 23 år, mellan 1955 och 1978. Han var också Sveriges förste professor i sociologi vid landets första sociologiska institution, som skapades 1947 vid Uppsala universitet.
Torgny Segerstedt hade vid denna tid professuren i moralfilosofi vid Uppsala universitet, en disciplin som han redan tidigare gett en mycket stark inriktning mot sociologi. Hans egen forskning, hans engagemang och tillit till sina studenter och yngre forskarkolleger lade grunden till en stark och dynamisk sociologisk institution i Uppsala.
1975 valdes han in på stol nummer 2 i Svenska Akademien, där han bland annat skrev tre böcker om Akademiens historia från 1786 till 1936.

Martin H:son Holmdahls tal (pdf-fil)

Senast uppdaterad: 2021-03-24