Nytt samarbete med Högskolan på Gotland

26 augusti 2008

I fredags möttes rektorerna vid Uppsala universitet och Högskolan på Gotland för att påbörja ett nytt samarbete. Bland annat ska en ny utbildningsmodell testas vid Högskolan på Gotland, "Liberal Education". I samarbetet ingår också masterkurser, sommarkurser, pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning.

Stora delar av universitetsledningen besökte Visby under fredagen. Förutom rektor Anders Hallberg deltog prorektor Kerstin Sahlin, universitetsdirektör Ann Fust, vice rektor Margaretha Fahlgren, planeringschef Kerstin Jacobsson, professor Lars Magnusson samt Uppsala Studentkårs ordförande Klas-Herman Lundgren.

Samarbetsavtalet som skrevs på tidigare i sommar har kommit till som en del av Högskolan på Gotlands arbete för att införa en utbildningsmodell inspirerad av Liberal Education-traditionen. Det här sättet att arbeta innebär bättre kontakt mellan lärare och studenter med fler undervisningstimmar och handledning, men också större frihet för studenterna att välja inriktning under utbildningens gång. När Högskolan på Gotland och Uppsala universitet nu väljer att samarbeta inom Liberal Education–konceptet betyder det att studenterna vid Högskolan på Gotland får ett väsentligt större utbud av kurser att välja mellan.

Dessutom ges studenterna möjlighet att välja att fortsätta på masternivå i Uppsala. För Uppsala universitets del betyder det en ökning av studenter till högre nivåer samt fler färdighetsinriktade kurser, alltså praktiskt inriktad utbildning. Det blir också möjligt för lärarna att vistas någon period vid Högskolan på Gotland i syfte att ta del av Liberal Education-miljön och det sättet att arbeta.

Senast uppdaterad: 2021-03-24