Forskningsprojekt om ultraljudterapi får 4,5 miljoner

26 augusti 2008

Peter Stoica, professor vid institutionen för informationsteknologi, har tilldelas ett prestigefyllt forskningsanslag på 4,5 miljoner kr under fem år, från det europeiska forskningsrådet ERC.

Anslaget gäller projektet "Flexibla Mimo-system för kommunikation, biomedicin och radar" som går ut på att utveckla de grundläggande verktygen för att möjliggöra en tiodubbling av kapaciteten hos trådlösa nätverk; system för ultraljudterapi som maximerar effekten och reducerar den icke önskvärda bestrålningen. Projektet avser dessutom att utveckla radar för en mer effektiv måldetektion.

Anslaget delas med professor Björn Ottersten, KTH, som är huvudsökande för projektet.

Det är första gången som ERC delar ut forskningsanslag till seniora forskare, så kallade Advanced Investigator Grants, AdG.

Senast uppdaterad: 2021-03-24