Uppsalaforskare får utmärkelser

1 september 2008

Den 2 september får elva Uppsalaforskare ta emot olika utmärkelser av Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Uppsalaforskarna som får ta emot utmärkelser är Kristina Edström, Anders Hagfeldt, Lars Wallentin, Christina Wedén, Anders Sandell, Daniel Brandell, Gabriella Andersson, Jonas Jarvius, Ana Elisa Valdés, Peter Sjökvist och Gustav Johed.

Lilly och Sven Thuréus priser för 2008 går till Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi och till Lars Wallentin, professor i kardiologi.

Linnépriset (diplomet) för 2008 går till Christina Wedén, forskare vid institutionen för evolution, genomik och systematik.

Bergstedtska priset för 2008 går till professor Anders Sandell, vid institutionen för fysik och materialvetenskap,.

Benzeliusbelöningar för 2008 går till  fil dr Erik Melin, Daniel Brandell, forskare vid institutionen för materialkemi, Gabriella Andersson, forskare vid institutionen för fysik och materialvetenskap, Jonas Jarvius, forskare vid institutionen för genetik och patologi, Ana Elisa Valdés, post doc vid institutionen för evolution, genomik och systematik, samt till Peter Sjökvist, forskare vid institutionen för lingvistik och filologi.

Nordeas pris i ekonomi ur Nils Sterners fond för år 2008 går till fil dr Gustav Johed vid företagsekonomiska institutionen.

Priserna delas ut den 2 september i Museum Gustavianum.

Se programmet för prisutdelningen

Senast uppdaterad: 2021-03-24