Alliansen på Uppsalabesök

29 augusti 2008

Professor Bengt Mannervik, t v , såg nöjd ut över mötet med Alliansen.

Alliansens partiledare besökte idag BMC vid Uppsala universitet, för att presentera huvuddragen i regeringens kommande forskningsproposition - inför ett stort pressuppbåd. Det statliga stödet för forskning och innovation kommer att öka, för att nå en permanent förstärkning om fem miljarder kronor år 2012.

Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund valde BMC i Uppsala för sin presentation, också för möjligheten att få samtala med några forskare vid universitetet.
Bengt Mannervik, professor i biokemi, fångade de fyra partiledarnas intresse när han berättade om sin grundforskning – och nyttan av den i ett längre perspektiv.
Utbildningssminister Jan Björklunds bild av dagens situation är att grundforskningen fått stryka på foten:
-    Grundforskningen är svårare att beskriva och att förstå, den får därför inte lika mycket resurser som annan forskning. I vår forskningssatsning kommer de fasta anslagen att få ökad tyngd, vilket borde gynna grundforskningen, sa han och kallade satsningen ”det enskilt största resurstillskottet någonsin till svensk forskning”.

Successiv ökning

Det statliga stödet till forskning och innovation kommer successivt att öka från och med 2009, för att 2012 nå en permanent förstärkning om fem miljarder kronor. Den största ökningen, ca 2,4 miljarder kr, sker under första året och det totala resurstillskottet för fyraårsperioden blir närmare 15 miljarder kronor.
Två centrala skäl nämns; det ena är att mänskligheten står inför stora genombrott, särskilt inom medicin – och klimatområdena. Det andra är att Sverige inte får tappa i konkurrensen med övriga världen.
Områden som särskilt lyfts fram är medicin, teknik och klimat, liksom även humaniora och livsvetenskaper.

Kommersialisering

Maud Olofsson tryckte särskilt på vikten av att kommersialisera forskningsresultat och på detta sätt stärka näringslivet i Sverige. På frågan varför det går trögt inom universitetsvärlden svarade Bengt Mannervik:
- Vi forskare är inte tränade i att kommersialisera våra upptäckter, patentering innebär mycket jobb som kräver andra kunskaper. Här i Uppsala har vid dock stödenheter som Uppsala universitets utveckling AB (UUAB) till hjälp.
Innovation är ett nyckelbegrepp i den kommande propositionen, här nämns ett ”Innovationspaket”, men detaljerna kommer när forsknings- och innovationspolitiska propositionen presenteras i oktober.

Samtal med unga forskare

Förutom en kort rundvandring i laboratoriet, fick Alliansen möjlighet att ställa frågor till några unga forskare, som tog upp problemet med att det finns alltför få forskartjänster inom universitetsvärlden. Forskarna hoppades att de aviserade satsningarna på ökade fasta anslag ska bidra till att förbättra situationen.

Läs pressmeddelandet

Senast uppdaterad: 2021-03-24