Mikroelektronik i toppklass

4 september 2008

Svensk forskning inom mikroelektronik är internationellt framstående och har stor potential att skapa nya företag. Det visar en utvärdering utförd av internationella experter. Uppsala universitet ingår i nätverk som lyfts fram som ett lyckat exempel.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA har låtit utvärdera hur den svenska forskningen inom mikroelektronik hävdar sig internationellt. Sammanlagt har 111 projektledare utvärderats.

Helhetsintrycket är att svensk forskning inom området bedrivs på mycket hög internationell nivå. Forskningen bedöms också ha stora möjligheter att medverka till att det skapas nya, framgångsrika företag.

Samarbetet mellan olika centra fungerar bra. Ett nätverk för samarbete mellan renrummen vid KTH, Chalmers och Uppsala universitet — lyfts fram som ett lyckat exempel.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbsida.

Senast uppdaterad: 2021-03-24