Hjärnäpplet till Håkan Engqvist

Pressmeddelande
3 juli 2018

Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, Hjärnäpplet, tilldelas i år Håkan Engqvist, professor i tillämpad materialvetenskap.

Motiveringen lyder:

”För att genom gediget forskningsarbete, stark samverkan och nyetablerade företag tillgängliggjort innovativa keramiska material inom nya tillämpningsområden. Företagsetableringarna inkluderar Emplicure, Psilox och inte minst Ossdsign, vars produkter redan har visat sig kunna öka livskvaliteten dramatiskt för behandlade patienter”.

Håkan Engqvist är professor i tillämpad materialvetenskap vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Han har under sin karriär verkat i både industriella och akademiska miljöer, alltid med stort intresse för innovationer. Hans arbete med keramiska material och deras tillämpning inom life science har lett till flera externa samarbeten mellan akademiska grupper, kliniker och företagsbildningar. Här kan särskilt nämnas Ossdsign där amerikanska läkemedelverket (FDA) 2017 godkände användandet av teknologin för implantat vid skallrekonstruktioner.

Håkan Engqvist har även utvecklat ytterligare företag kring de keramiska materialen samtidigt som han bedriver aktiv forskning och leder forskargrupper. 

– Vidare ska nämnas Håkan Engqvists engagemang kring centrumbildningar, nya mångvetenskapliga satsningar och initiativ vid universitetet. Kommittén finner därför att Engqvist på ett utmärkt sätt visar hur innovationer kan utvecklas inom eller kopplat till Uppsala universitet och att han är en bra förebild för hur sådant arbete kan bedrivas, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i priskommittén.

För mer information kontakta:

Håkan Engqvist, pristagare: hakan.engqvist@angstrom.uu.se, tel: 018-471 7130

Prorektor Anders Malmberg, ordförande i priskommittén: anders.malmberg@uadm.uu.se, tel: 070-425 01 75

Om Hjärnäpplet

Senast uppdaterad: 2021-03-24