Uppsala universitet får bedriva den nya rektorsutbildningen

10 september 2008

Uppsala universitet är ett av sex lärosäten i landet som kommer att bedriva den nya rektorsutbildningen. Det beslutet kom nyligen från Myndigheten för skolutveckling.

Det nya rektorsprogrammet startar i höst och kommer att anordnas av lärosäten eller grupper av lärosäten som Myndigheten för skolutveckling valt ut på uppdrag av regeringen.
Tio lärosäten hade ansökt om att få utbildningen, sex fick den  och däribland Uppsala universitet.
Lärosäten är:
•    Uppsala universitet
•    Karlstads universitet
•    Stockholms universitet
•    Umeå universitet
•    Växjö universitet och Högskolan i Kalmar
•    Örebro universitet, Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola

Beslutet följer rekommendationer från en extern bedömargrupp som myndigheten tagit hjälp av. Gruppen har bedömt utifrån den skriftliga dokumentation som lärosätena lämnat. I fyra  av de tio ansökningarna ansåg bedömargruppen att lärosätena inte uppfyllde de krav man ställt.

Senast uppdaterad: 2021-03-24