Seminarium om medling till Folke Bernadottes minne

12 september 2008

Vad kan vi lära oss av greve Folke Bernadotte och hans gärning som förste FN-medlare i Palestinakonflikten på 1940-talet? Till minne av 60-årsdagen av hans död ordnas seminariet ”Mediation and Mediators” på Uppsala slott den 17 september.

Från Uppsala universitet deltar prorektor Kerstin Sahlin, som håller ett av inledningstalen, och Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning, som är moderator. Bland talarna märks också Jan Eliasson, f d utrikesminister och gästprofessor vid Uppsala universitet, som bland annat medlat i Darfurkonflikten, och Jan Egeland, tidigare FN:s vice generalsekreterare och medlare i Israel-Palestinakonflikten.

Klockan 13.00 upprättas en TV-förbindelse med Jerusalem och den minnesceremoni för Folke Bernadotte som där genomförs på plats.

Folke Bernadotte (1895–1948) betraktas som en av de första initiativtagarna till internationella fredsinsatser. Som vice ordförande för svenska Röda Korset ledde han under andra världskrigets slutskede expeditionen med de vita bussarna, som innebar att cirka 30 000 fångar kunde räddas ur tyska koncentrationsläger. 1948 utsågs han till FN:s första medlare i Palestinakonflikten. Han lyckades uppnå en vapenvila och la grunden för både UNTSO (UN Truce Supervision Organization) och UNWRA (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees). Folke Bernadotte mördades i Jerusalem den 17 september 1948. Bland de närmare hundra utländska och svenska ideltagare som bjudits in till seminariet på Uppsala slott finns även några personer som själva räddades tack vare de vita bussarna.

Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med Folke Bernadotteakademien, Uppsala universitet, Utrikesdepartementet och Dag Hammarskjöldstiftelsen.

Senast uppdaterad: 2021-03-24