Populärt masterprogram tillsammans med Kina

12 september 2008

Uppsala universitet och Tongji University i Shanghai har ett gemensamt masterprogram inom informationsteknologi.

- Universitetssamarbeten är lite som dating. Om man tycker om varandra så fortsätter man och ser om det finns något att bygga en relation på. Det gjorde det verkligen mellan oss och Tongji University i Shanghai, så nu går vi vidare med en gemensam masterutbildning, berättar Anders Berglund vid institutionen för informationsteknologi.

För  tre år sedan började Tongji och Uppsala universitet ett studentutbyte. Tongji hade en mer praktisk inriktning i utbildningen och Uppsala var starkt på den teoretiska sidan. Kinesiska studenter kom till Uppsala och Uppsalastudenter reste till Tongji och samarbetet fungerade väl. Efter några år tillkom ett utbyte på lärarsidan och nu är allt klart för att ett gemensamt masterprogram ska se världens ljus. Då kommer studenterna att läsa halva sin utbildning i Sverige och halva i Kina. Vid båda universiteten undervisas datavetenskapsstudenterna på engelska.
- Studenterna kommer att arbeta på en global marknad. De behöver lära sig om skillnader och likheter på ett tidigt stadium, säger Anders Berglund som själv kommer att resa till Shanghai under hösten för att undervisa under sju veckor.

Hans kollega Mingsen Guo nickar när Anders Berglund talar om den globala marknaden. Han är själv ett levande bevis på att det är en global arena som informationsteknologin befinner sig på.

Aktivare studenter i Sverige

- Jag har arbetat i USA fram till för tre år sedan, då jag flyttade tillbaka till Shanghai där jag är född. Nu undervisar jag i Sverige under en tid och tycker att det fungerar bra. En stor skillnad är att studenterna här ställer mycket fler frågor och är aktivare än de kinesiska under lektionerna. Det tycker jag är bra, berättar Mingsen Guo.


En av de studenter som har kommit till Sverige och Uppsala för att studera är Yunyun Zhu. Hon skrattar lite när Mingsen talar om skillnaderna mellan studenternas sätt under lektionerna.
- Jag har varit här en termin tidigare och jag tycker att det verkligen stämmer. Vi kineser är verkligen mycket tystare och anledningen är ofta att grupperna är mycket större ,så det skulle vara omöjligt om alla frågade. Det har vi fått lära oss från början, berättar hon.

Givande utbyte

- Vi är verkligen glada över det här samarbetet och jag är övertygad om att det kommer att fortsätta många år framöver. Redan idag skulle jag säga att det tillhör de samarbeten som ger oss mest i utbyte här vid universitetet, avslutar Anders Berglund.

Lite fakta:

  • Samarbetet har funnits sedan 2005
  • 47 studenter från Tongji har kommit till Uppsala
  • 26 Uppsalastudenter har rest till Tongji
  • Studenterna läser en eller två terminer vid värduniversitetet.
  • En del svenska studenter har gjort examensarbeten (magisteruppsatser) i kinesisk industri, och vice versa.

 

Senast uppdaterad: 2021-03-24