Samverkansavtal öppnar nyinvigt Testa Center för forskning och utbildning

Pressmeddelande
17 oktober 2018

Uppsala universitet och GE Healthcare Life Sciences har slutit ett långsiktigt samverkansavtal som ger universitetets forskare möjlighet att testa biologiska processer i större skala och studenterna viktiga erfarenheter av industriella processer.

- Genom att få tillgång till Testa Centers autentiska miljö kommer universitetet att kunna utveckla helt nya utbildningar med fokus på storskalig produktion av bioläkemedel och bioprocesser. Forskarna får dessutom fantastiska möjligheter att testa processer i större skala och därmed korta vägen mellan upptäckt och samhällsnytta, säger prorektor Anders Malmberg.

Testa Center är en anläggning, delvis finansierad av Vinnova, som nyligen invigts vid GE Health Care i Uppsala. Centret innehåller högkvalitativa labbmiljöer för uppskalning av olika biologiska processer.

- Centret är ett exempel på framgångsrik offentlig-privat samverkan som fört samman många viktiga aktörer i Sverige. Engagemanget har varit häpnadsväckande och jag tror att många innovationer kommer att tas till marknad med hjälp av Testa Center, säger Lotta Ljunqvist, vd för GE Norden och för Testa Center.

För universitetet betyder avtalet att forskare och studenter får tillgång till utrustning, specialiserad expertis och kompetens från andra aktörer som inte kan erbjudas i universitetets egna lokaler. Det blir en spännande miljö att jobba i, i samspel med entreprenörer och företag.

- Genom detta samarbete kan vi, med Testa Center som bas, vara med och bidra till att Sverige behåller en ledande position inom biologiska processer och framtagning av biologiska läkemedel, säger Anders Malmberg.

För mer information, kontakta prorektor Anders Malmberg, tel: 070-425 0175, anders.malmberg@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24