Årets Fulbrightföreläsning – Att förstå Trumps framgångar i en tid av globalisering

Pressmeddelande
14 mars 2019

Årets Fulbrightföreläsning ges av Mark S. Weiner vid Rutgers University i USA. Weiner är professor i rättshistoria och har bland annat forskat om relationerna mellan stat och individ och om ras och medborgarskap i USA. Under läsåret 2018/2019 är han verksam vid Uppsala universitet som Fulbrightprofessor.

Mark S. Weiner är rättshistoriker och författare till flera böcker. Han har även arbetat som dokumentärfilmare och bidrar regelbundet med kommentarer till aktuella frågor i dagspressen. Hans Fulbrightföreläsning adresserar ett mycket aktuellt ämne och bär titeln: "Understanding Trumpism: American Politics and Culture in an Age of Globalization" Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 28 mars klockan 16.15
Plats: Sal IX i Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

För ytterligare information kontakta Dag Blanck, professor och föreståndare, telefon: 018-471 22 08, e-post: Dag.Blanck@engelska.uu.se

Sedan 1996 finns gästprofessuren Fulbright Distinguished Chair in North American studies vid Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet. SINAS är den enda akademiska institutionen i Sverige som fokuserar på forskning och undervisning om Nordamerika, främst USA. Fulbright-professuren gör det möjligt för en ledande forskare från USA inom ämnesområdet ”American studies” att vistas vid SINAS. Förutom att undervisa och forska ger Fulbrightprofessorn varje år en offentlig föreläsning, den så kallade Fulbrightföreläsningen.

Senast uppdaterad: 2021-03-24