Märta Nasvelldagen: Tema psykiatri och ångest

Pressmeddelande
15 mars 2019

Ungefär en fjärdedel av alla svenskar drabbas av ångestsyndrom någon gång under livet. I ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bjuds allmänheten in till Märta Nasvelldagen som i år har tema ångest.

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn på flera olika ångestsjukdomar och avser oro eller ångest som är så ihållande och stark att den tar över det dagliga livet. Forskningen har bidragit med ny kunskap om den neurobiologiska bakgrunden till ångestsjukdomar och det finns nu fler behandlingar som hjälper. Detta kommer årets Märta Nasvelldag att handla om.

- Att bättre förstå vad ångest är och vad som händer i kroppen när man har ångest bidrar till trygghet. Tanken är att vi också ska bidra med hopp genom att berätta om effektiva behandlingar och om ny forskning, säger Lisa Ekselius, professor i psykiatri vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset.

Psykiska sjukdomar är vanliga och kan delas in i grupperna ångestsyndrom, bipolär sjukdom, depressionssjukdomar, psykossjukdomar, ätstörningar och beroendesjukdomar. Dessutom finns psykisk ohälsa som framför allt debuterar och förekommer i barndomen, till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. Upp till hälften av befolkningen drabbas av minst en psykisk sjukdom under sin livstid.

Märta Nasvelldagen 2019. Ångest – från hjärnavbildning till behandling
Tid och plats: Torsdagen den 21 mars, 16.00-19.30 i Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset ing 10.

Program och mer information.

Märta Nasvell
Märta Nasvell var sjuksköterska och donator som kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom. Hon tog examen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933 och arbetade ända upp i åttioårsåldern som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

För mer information kontakta:

Lisa Ekselius, professor i psykiatri vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset. Telefon 070-6555475 eller mail: lisa.ekselius@neuro.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24