Svenska och sydafrikanska universitet i samarbete kring Agenda 2030-utmaningar

Pressmeddelande
3 maj 2019

Representanter för svenska och sydafrikanska universitet samlas den 6-10 maj för nätverket Sasufs forsknings-och innovationsvecka i Stellenbosch, Sydafrika. Syftet är samarbete kring Agenda 2030-utmaningarna. Förra året arrangerades en första succéartad träff och sedan dess har intresset från forskare, lärosäten och finansiärer i båda länderna växt explosionsartat.

Sasuf (South Africa – Sweden University Forum) är ett partnerskap mellan 36 svenska och sydafrikanska universitet och syftar till att stärka samarbetet mellan länderna kring forskning, utbildning och innovation. Den 6-10 maj är det dags för den andra forsknings- och innovationsveckan i Stellenbosch där cirka 500 forskare, beslutsfattare och representanter för forskningsråd och näringsliv samlas för att bygga fruktbara internationella samarbeten. Från knappt 200 deltagande forskare förra året har intresset växt till årets 450 forskare.

- Det är uppenbart att det finns en ömsesidig stark vilja bland forskare och universitet i våra båda länder att samarbeta tvärvetenskapligt och gränsöverskridande kring hållbarhetsmålen. Det här projektet har fått stor uppmärksamhet och många vill delta, det har växt nästan explosionsartat, säger rektor Eva Åkesson, som tog initiativet till projektet efter en rektorsresa i Sydafrika för några år sedan.

Huvudpunkten är Sasufs forskningsseminarier den 8-10 maj då forskare träffas under sex olika teman med anknytning till utmaningarna i Agenda 2030. Dessa områden är: klimat, utbildning, hälsosystem, hållbara samhällen, hållbara städer och IT-säkerhet. Seminarierna syftar till att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten både på individuell och organisatorisk nivå, med det gemensamma intresset att stärka banden inom forskning, utbildning och innovation.

Under veckan kommer totalt 49 olika evenemang arrangeras runt om i olika delar av Sydafrika. Dessa satellitevenemang skapar ytterligare möjligheter för forskarna att möta finansiärer, näringsliv, beslutsfattare och allmänhet kring hållbarhetsmålen.

Mer information om SASUF: https://sasuf.org/

Veckans program: https://sasuf.sched.com/

För mer information, kontakta projektledare Gustaf Cars, tel: 070-167 92 26, gustaf.cars@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24