Stor industriell satsning i solcellsteknik från Uppsala

17 oktober 2007

Q-Cells AG, världens näst största tillverkare av solceller, har beslutat att investera i den tunnfilmsteknik för solceller som utvecklats av professor Lars Stolt och hans forskargrupp vid Ångström Solar Center vid Uppsala universitet.

Det tyska bolaget planerar investeringar på mer än 500 miljoner kronor i Solibro AB, enligt ett avtal som slöts i november 2006. Detta är den största industriella affären under 2000-talet från Uppsalas innovationssystem. Q-Cells och Solibro sätter tillsammans upp ett joint venture, Solibro GmbH, som kommer att äga och kommersialisera Solibros teknik för solceller. I planerna ingår att bygga en produktionsanläggning i Thalheim, Tyskland, medan ett forsknings- och utvecklingscenter skapas i Uppsala. Innovationsbron Uppsala och UUAB har tillsammans varit engagerade i utvecklingen av Solibro sedan 1999.

– Det är glädjande att ett av holdingbolagets första projekt nu får en verkligt seriös chans att komma ut på marknaden. Det visar att uthållighet i kombination med gedigen forskning kan producera höga värden. Och forskargruppen är verkligen värda att se det här förverkligas, säger Lars Jonsson, VD i UUAB.

Senast uppdaterad: 2021-03-24