Proteinatlas blev nytt bioteknikbolag

17 oktober 2007

Atlas Antibodies är ett nybildat bioteknikbolag, som bygger vidare på kartläggningen av människans proteiner i forskningsprojektet Human Proteome Resource vid Uppsala universitet och KTH.

Genom en unik ägarlösning får Uppsala  universitet och KTH del av den framtida  avkastningen. De får en andel av eventuell  vinst via en stiftelse, som är delägare i bolaget.  Överskottet kommer att gå till forskning  i Sverige.  Atlas Antibodies ska förädla och kommersialisera  forskningsresultaten från den svenska kartläggningen av människans proteiner. Forskningsprojektet  har pågått i tre år och fick  under 2006 ett anslag på 210 miljoner kronor  från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  Sedan starten har information om 1 500 gener  och över en miljon bilder samlats in i en  webbaserad uppslagsbok – Human Protein  Atlas. Målet är att kartlägga 10 000 gener  och deras proteiner fram till år 2009.

Senast uppdaterad: 2021-03-24