Skytteanska priset 2020 till Peter J. Katzenstein

Pressmeddelande
9 april 2020

Peter J. Katzenstein vid Cornell University, USA, blir den 26:e mottagaren av det Skytteanska priset i statskunskap. Han får priset för ”sina bidrag till förståelsen av hur historia, kultur och normer formar såväl ekonomier som säkerhetspolitik, nationellt och globalt”.

Katzenstein, som är född i Hamburg, har gjort banbrytande insatser inom forskningen om det internationella systemet och internationella relationer där han visat hur nationell kultur och historia formar länders perspektiv på säkerhet och hur man förhåller sig till andra länder. Han grundlade genom arbeten redan på 1980-talet området politisk ekonomi, där relationer mellan staten, marknaden och parterna på arbetsmarknaden är centrala. Peter Katzenstein har empiriskt specialiserat sig på Europa, särskilt Tyskland, Asien, särskilt Japan och USA. Nationell särart, snarare än ökad likhet, är något Katzenstein hävdar ständigt återskapas, också i en globaliserad och digitaliserad värld.

Priset delas ut vid en ceremoni i Uppsala den 3 oktober 2020.

Fakta om Skytteanska priset
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Läs mer om Skytteanska priset på stiftelsens webbplats.

För mer information kontakta: Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, ordförande i priskommittén, 070-1679504 Li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se eller Michal Smrek, informatör vid Skytteanska priset, 070-0664926, Michal.Smrek@statsvet.uu.se

Bilder för nedladdning:
Peter J. Katzenstein  

Senast uppdaterad: 2021-03-24