Familjen Einhorns Stiftelse stöder ny forskning om covid-19

Pressmeddelande
18 maj 2020

Familjen Einhorns Stiftelse donerar drygt en halv miljon kronor till forskning vid Uppsala universitet som bidrar till att utveckla behandlingar mot covid-19. Donationen ska användas i en studie där man kommer att undersöka vad som orsakar den dramatiska immunologiska reaktion som gör att vissa patienter blir svårt sjuka.

– Behovet av att snabbt finna lösningar på ett globalt hälsoproblem har aldrig varit större än under rådande covid-19 pandemi. När en pandemi slår till är det främst länder och regioner med svaga hälsosystem som drabbas, och därmed hjälper vi såväl dem som oss själva när vi gemensamt utvecklar fungerande behandlingar. Vi är glada att kunna bistå, och ser fram emot att följa forskarnas arbete, säger professor Stefan Einhorn, ordförande i Familjen Einhorns Stiftelse.

Vid forskningscentret SciLifeLab är Uppsala ett av fyra universitet som nu mobiliserar forskningsresurser i en gemensam insats mot covid-19. Vid en nationell utlysning tidigare i år inkom över 280 olika projektförslag. Det är bland dessa förslag som en expertgrupp vid SciLifeLab prioriterat vilka projekt som donerade medel bör komma till godo.

Att förstå exakt hur och varför vissa personer blir svårt sjuka av coronaviruset medan andra knappt får några symptom alls, är en nyckel till utveckling av behandlingar av covid-19. Något man observerat hos de svårast sjuka patienterna är att virusinfektionen stimulerar immunförsvaret att gå in i ett hyperaktivt tillstånd (en så kallad cytokinstorm) som i sin tur orsakar livshotande processer.

Det utvalda projektet leds av Björn Olsen, överläkare och professor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet. Projektets mål är att utveckla en så kallad forskningsplattform som främst ska analysera hur celler från olika delar av människans andningsvägar reagerar vid infektion av olika genetiska varianter av viruset covid-19. Reaktionen på infektionen kommer att studeras på individuell cellnivå, vilket också kommer att ge insikter i hur viruset muterar över tid.

– Det är med stor tacksamhet vi välkomnar detta initiativ från Familjen Einhorns Stiftelse. Donationen innebär att forskning som kan öppna vägar att förstå och behandla pandemin covid-19 stärks ytterligare. Samtidigt vill jag passa på att tacka SciLifeLab’s ledning som på kort tid samlat in och bedömt projektidéer från hela Sverige, och på så vis på ett föredömligt sätt koordinerat svenska forskningssatsningar. Vi välkomnar ytterligare donationer till dessa projekt, och kan tack vare SciLifeLab’s lagarbete se till att de når de projekt där de gör mest nytta, säger professor Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Också Stiftelsen för Internationellt Onkologiskt Samarbete har donerat medel till Uppsala universitet till stöd för forskning rörande covid-19, inom ramen för de universitetsgemensamma insatserna vid SciLifeLab. Stiftelsen bidrar med etthundratusen kronor till ett forskningsprojekt om hur covid-19 drabbar patienter som genomgår cancerbehandling när de insjuknar i viruset. Projektet leds av Gunilla Enblad, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.


Om Familjen Einhorns stiftelse:
Familjen Einhorns stiftelse grundades 2009 av makarna Stefan och Susanne Einhorn. Stiftelsen delar ut medel till projekt som syftar till att befrämja hälsa, främst hos barn, i låg- och medelinkomstländer. De flesta projekt som tilldelas medel är vetenskapliga. Ordförande Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet, överläkare vid Radiumhemmet och ordförande vid Centrum för Social Hållbarhet vid KI samt författare och föreläsare.

Om Stiftelsen för Internationellt Onkologiskt Samarbete:
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom internationellt samarbete främja vetenskaplig forskning och utbildning för botande av cancersjukdomar och därvid särskilt genom konferenser samt annan ändamålsenlig spridning olika vetenskapsmän emellan av väsentliga forskningsrön inom detta ämnesområde.


För mer information kontakta: Mia Philipsson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet samt SciLifeLab, tel: 018-471 4419, e-post: Mia.Phillipson@mcb.uu.se
Agneta Stålhandske, avdelningschef för Development Office, Uppsala universitet, tel: 070-4250366, e-post: agneta.stalhandske@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24