Ny mångfaldsplan för Uppsala universitet

13 mars 2007

Mångfalden ska utgöra en tydlig värdegrund i arbetet med alla universitetets mål, strategier och policies. Det slås fast i universitetets nya mångfaldsplan för 2007-2009.

En utgångspunkt i den nya mångfaldsplanen är att universitetet ska verka för att etnisk och social mångfald ska råda såväl bland studerande och anställda som i allt arbete som bedrivs vid universitetet.

Läs universitetets mångfaldsplan

Senast uppdaterad: 2021-03-24