Hjärnäpplet till Sara Mangsbo

Pressmeddelande
17 juni 2020

Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, Hjärnäpplet, tilldelas i år Sara Mangsbo docent i medicinsk vetenskap och forskningsledare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

– Hjärnäpplet belönar särskilt framstående insatser när det gäller kunskapsöverföring, innovation och nyttiggörande av forskning. Det är ett viktigt pris för Uppsala universitet och Sara Mangsbo är en värdig mottagare, säger prorektor Anders Malmberg, som varit ordförande i beredningsgruppen.

Motiveringen lyder: 

”Sara Mangsbo arbetar systematiskt och fokuserat med att omsätta sin forskning till innovationer. Parallellt med sin forskning om modellsystem för immunologisk behandling av cancer är hon en av grundarna till företaget Immuneed AB samt utvecklingschef på Ultimovacs AS. Hon deltar även i ytterligare satsningar inom områden relaterade till utvecklingen av nya läkemedel, så som VivoLogica.

Immuneed AB har utvecklat metoder för att visa på de effekter, immunologiska, ett läkemedel ger när det kommer i kontakt med blodet. Metoderna ger snabbare preliminära effektdata som gör det möjligt att tidigare under utvecklingsfasen bedöma om ett läkemedel är säkert att administrera till en människa. Ultimovacs AS som tagit över delar av forskningsresultaten, och där hon är utvecklingschef, utvecklar just nu immunoterapibaserade behandlingar. Strategin är att man istället för cellgifter förstärker kroppens eget immunförsvar att bekämpa sjukdomen, exempelvis malignt melanom, prostatacancer och lungcancer.

Sara Mangsbo har kapaciteten att kombinera olika roller och visar som entreprenör förmåga att nyttiggöra sina forskningsresultat genom att utveckla affärer, engagera och leda andra personer. Sara är aktiv i kontakterna med det innovationsstödsystem som finns i Uppsala och delar med sig av sina lärdomar och kunnande.”

Om Hjärnäpplet:
https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/hjarnapplet

För mer information kontakta:

Sara Mangsbo, pristagare: epost: sara.mangsbo@farmbio.uu.se, tel: 070-425 08 78

Anders Malmberg, ordförande i priskommittén: epost: anders.malmberg@uu.se,
tel: 070-425 01 75

Bilder för nedladdning:
_O6A2598 

Senast uppdaterad: 2021-03-24