Misstänkt tentamensfusk upptäckt

Pressmeddelande
27 januari 2021

Över 30 studenter misstänks ha laddat ner och använt otillåtet material under senaste tentamensperioden inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Agerandet upptäcktes genom universitetets egna kontrollrutiner. Nu planeras åtgärder för kommande digitala examinationer.

- Vi tar varje upptäckt fall av fusk på största allvar, man ska kunna lita på Uppsala universitets utbildningskvalitet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta studenter är mycket rättsmedvetna och upprörs när de hör att några rundar hörn, säger Cecilia Johansson, prodekan för utbildning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Det misstänkta fusket ägde rum vid senaste tentamensperioden för höstterminen, i januari. Varje indikation på avsteg från gällande tentamensregler följs upp. Fakulteten skärper nu kontrollerna och överväger åtgärder såsom kameraövervakning vid nästa tentamenstillfälle och att återgå till salstentamen för prioriterade kurser.

Antalet fall av studentfusk som medfört disciplinära åtgärder har ökat tydligt under Coronaperioden, från 91 fall 2019 till 288 fall 2020. Universitetet har arbetat intensivt med information, stöd och råd till lärarna för att förebygga och minska risken för olika typer av fusk vid digital examination. Lärarna arbetar fortlöpande med utveckling av tentamensformerna. I december beslutade rektor om skärpta rutiner och dispensmöjlighet för kameraövervakning vid digital examination.

Bakgrund: I mars 2020 beslutade regeringen med kort varsel att universiteten helt skulle övergå till distansutbildning på grund av smittläget. Vid höstterminens start öppnades för viss återgång till campus, men smittläget försämrades vilket medförde att merparten undervisning och examination fortsatt varit digital under hösten.

Kontaktperson: Cecilia Johansson, prodekan utbildning teknisk-naturvetenskaplig fakultet, tel: 018-471 71 85, cecilia.johansson@met.uu.se">cecilia.johansson@met.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24