​Uppsala universitet en del av Wellcome Leap Global Network

Pressmeddelande
29 januari 2021

Uppsala universitet blir en del av den internationella forskningssatsningen Wellcome Leap. Med 21 universitet och 115 000 forskare från hela världen satsar Wellcome Leap på forskning om global hälsa. Forskningen finansieras med motsvarande 2,5 miljarder kronor från den filantropiska forskningsstiftelsen Wellcome Trust.

Wellcome Trust är en av världens största filantropiska organisationer inom global hälsa. Genom att starta Wellcome Leap vill de hjälpa till och skynda på utvecklingen av forskningen kring de allvarligaste globala hälsoproblemen, som till exempel cancer, infektionssjukdomar och psykisk ohälsa. Uppsala universitet är del av samarbetet, tillsammans med 20 ledande universitet och forskningsinstitut från hela världen.

– De globala hälsoproblemen måste tas på allvar och angripas från många olika håll och med olika perspektiv. Vi på Uppsala universitet är självklart stolta och glada över att få vara en del av den här viktiga satsningen och bidra till forskning i världsklass, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Under coronapandemin har det blivit tydligt hur viktigt det är att snabbt kunna få till samarbeten mellan forskningsområden och över hela världen för att bekämpa sjukdomar, som ett virus som sprids med extrem hastighet. För att kunna göra det krävs det att lovande idéer upptäcks och snabbt får de resurser som behövs för att utvecklas till lösningar.

I dagsläget är startsträckan alldeles för lång, från att någon har en idé till att de kan sätta igång med sin forskning. Att hitta finansiärer och samarbeten och få alla att komma överens kan ta ett år eller mer. Det kan också vara svårt med material och infrastruktur till forskningen. En nyckelkomponent kanske bara tillverkas av enstaka forskare eller kommer från små institutioner som inte ryms i stora väletablerade forskningsinitiativ.

Genombrott inom forskningen kräver en viss styrfart och vissa förutsättningar, var än i världen de finns. The Leap Health Breakthrough Network ska försöka överbrygga de problem som finns tack vare ett ramavtal mellan de 21 universiteten och forskningsinstituten. I avtalet Marfa, Master Academic Research Funding Agreement, regleras alla villkor som gäller för samarbetet, till exempel vem som äger rätten till forskningsresultaten och publiceringar. Rent praktiskt innebär det att när Uppsala universitet är med i ett forskningsuppdrag behöver man bara komma överens om en arbetsbeskrivning och uppskatta kostnaden innan anslagen kan betalas ut och forskningen komma igång. Det här kommer att förkorta uppstartstiden på forskningen med flera månader.

– Att kunna hjälpa och förbättra människors psykiska hälsa är en av de största utmaningarna vi har när det gäller de globala hälsoproblem som finns. Det ska bli spännande att se vad Wellcome Leaps satsning på ett okonventionellt och djärvt arbetssätt kan skapa för möjligheter för forskningen, säger Emily A. Holmes, professor vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.

För mer information:

Tora Holmberg, professor och vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, vid Uppsala universitet, epost: tora.holmberg@soc.uu.se, mobil: 073-836 25 11

Om Wellcome Leap www.wellcomeleap.org

Wellcome Leap är en icke vinstdrivande forskningsstiftelse som grundades 2020 av Wellcome Trust, med ett startkapital på 2,5 miljarder svenska kronor ($300 miljoner). Stiftelsen både drar igång och driver djärva, okonventionella och storskaliga forskningsprogram som syftar till att på 5-10 års sikt uppnå betydelsefulla genombrott inom forskning som rör människors hälsa. Leap riktar in sig på de komplexa hälsoutmaningar som mänskligheten har att hantera, med målet att få fram banbrytande vetenskapliga och tekniska lösningar. Med sin gränsöverskridande satsning, i brytpunkten mellan Life Science och teknik, bygger Leap på högklassiga, tvärvetenskapliga och globala forskargrupper med kompetens plockad från universitet, företag och ideella organisationer som samarbetar för att lösa problem som de inte kan lösa ensamma.

Bilder för nedladdning:
Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap Wellcome Leap-nätverket/The Wellcome Leap network 

Senast uppdaterad: 2021-03-24