Europaperspektiv 2021 om vägar till ett uthålligt EU

Pressmeddelande
1 februari 2021

Vid årets webbinarium för lanseringen av den tvärvetenskapliga årsboken Europaperspektiv diskuterar nio ledande forskare hur EU kan möta några av vår tids stora utmaningar och finna vägar till ett långsiktigt uthålligt EU. Coronapandemin är den senaste i en rad händelser som visar att EU har avgörande vägval framför sig för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union.

Den tjugofjärde årgången av Europaperspektiv presenteras i ett direktsänt webbinarium. Som gästtalare medverkar Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor i tre paneler:

Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället?

Hur ska EU:s medlemsländer kunna enas i migrations- och flyktingfrågan när den politiska samsynen saknas och nationella regler om integration konkurrerar om att framstå som så ogenerösa som möjligt? Vilka lärdomar kan dras av coronapandemin för att rusta EU att hantera framtida globala folkhälsokriser?

Är den europeiska gröna given tillräcklig för att leda omställningen till ett klimatneutralt EU år 2050 och samtidigt säkra tillväxten? Hur ska EU verka för att uppnå en högre innovationstakt och på vilka sätt kan bankunionen bidra till att uppnå finansiell stabilitet i ett läge då det samlade lånetrycket ökat markant i pandemins spår?

Moderator: Cecilia Garme

Webbinariet är öppet för alla och kostnadsfritt. Ingen registrering behövs.

Tid: 3 februari, kl. 13.00-16.00
Plats: Länk finns vid sändningsdagen på www.europaperspektiv.se

Vid frågor kontakta: snes@statsvet.uu.se


Om Europaperspektiv

Europaperspektiv ges ut av universitetens nätverk för Europaforskning, med redaktion vid Uppsala universitet.

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

https://www.europaperspektiv.se/

https://www.statsvet.uu.se/nyheter/news-detail/?tarContentId=925174

Senast uppdaterad: 2021-03-24