Årets Celsius-Linné-föreläsningar och symposium

Pressmeddelande
3 februari 2021

Till minne av Anders Celsius och Carl von Linné anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet två föreläsningar varje år. Årets föreläsningar den 11 februari handlar bland annat om huruvida artificiell intelligens verkligen kan sägas handla om intelligens och om nya syntetiska metoder för att skapa kol-fluorbindningar.

De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden.

Årets Celsius-föreläsare är Neil Lawrence som innehar DeepMind-professuren i maskininlärning vid University of Cambridge. Titeln på hans föreläsning är: Laplace's Gremlin: Uncertainty and Artificial Intelligence. Neil Lawrence har arbetat med maskininlärningsmodeller i över 20 år. Han har nyligen återvänt till forskarvärlden efter tre år som Director of Machine Learning hos företaget Amazon. Hans främsta intresse är interaktionen mellan maskininlärning och den fysiska världen. Neil Lawrence är också gästprofessor vid University of Sheffield och en av programledarna bakom podden Talking Machines.

Årets Linné-föreläsare är Melanie S. Sanford som innehar både Moses Gomberg-professuren och Arthur F. Thurnau-professuren i kemi vid University of Michigan. Titeln på hennes Linnéföreläsning är New Synthetic Methods for Carbon–Fluorine Bond Formation: From Fundamental Science to Applications in Agrochemical Synthesis and Medical Imaging. Fokus för Sanfords forskargrupp är att utveckla nya kemiska reaktioner som gör det möjligt att producera läkemedel, jordbrukskemikalier och bränslen mer effektivt och mer miljövänligt. Hon är särskilt inriktad på omvandlingen av enkla startmaterial, som det finns gott om, till komplexa produkter. Hon har fått flera priser och utmärkelser, bland annat the ACS Award in Pure Chemistry och the Sackler Prize.

Senare samma dag hålls ett Celsius-Linné-symposium med efterföljande panelsamtal. Temat är Challenges and Uncertainties in Health, Sustainability and AI. Här deltar Arno Solin från Aalto-universitetet, Xiaodong Zou från Stockholms universitet, Niklas Wahlström från Uppsala universitet och Jan Streuff från Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Tid och plats: 11 februari klockan 09:00 – ca 16:15. Föreläsningarna hålls digitalt via zoom. Medier och allmänhet är välkomna att ta del av både föreläsningarna och symposiet men registrering krävs.

Se ett mer detaljerat program för dagen och läs mer om föreläsarna.

För mer information, kontakta projektledare Karin Thellenberg, tel: 072-9999141 e-post: karin.thellenberg@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24