Uppsala universitet får stöd till utbyte med utvecklingsländer

18 mars 2007

Uppsala universitet har fått ca 2,7 miljoner kronor av Internationella programkontoret för att genomföra 17 student- och lärarutbytesprojekt inom programmet Linneaus-Palme.

Internationella programkontoret har beviljat medel till 259 projekt på sammanlagt drygt 40 miljoner kronor vid olika lärosäten. Uppsala universitet får cirka 2,7 miljoner kronor för 17 student- och lärarutbytesprojekt. Projekten ska genomföras med lärosäten i utvecklingsländer under läsåret 2007/2008.

Pengarna har beviljats genom programmet Linneaus-Palme, som administreras av Internationella programkontoret och finasieras av SIDA. Programmet vänder sig till lärare och studenter på högskolans grundnivå och avancerade nivå.

Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i tredje världen. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Att programmet kallas Linnaeus-Palme hänger samman med att Carl von Linné hade för vana att skicka ut sina lärjungar i världen, och för att Olof Palme var mycket engagerad i utvecklingsländernas situation.

Läs mer på Internationella programkontorets hemsida

Senast uppdaterad: 2021-03-24