Vårt medfödda immunsystem förvärrar läget vid svår covid-19

Pressmeddelande
23 februari 2021

Hos patienter med svår covid-19 överreagerar det medfödda immunsystemet. Denna överreaktion kan ligga bakom proppbildning och försämrad syresättning som drabbar patienterna. Det visar en studie från Uppsala universitet som publicerats i tidskriften Frontiers in Immunology.

Peer review/observational study/people

Blodet innehåller ett stort antal proteiner som utgör kroppens första barriär för att både känna igen och förstöra mikroorganismer, inklusive sars-cov-2 som viruset som orsakar covid-19 heter. Dessa proteiner ingår i det intravaskulära naturliga (medfödda) immunsystemet (INIS) som består av vissa av blodets vita blodkroppar, blodplättar och det så kallade kaskadsystemen.

Bara 5 procent av nuvarande djurarter har ett immunsystem med T-celler och B-celler medan resten förlitar sig enbart på det naturliga immunsystemet vilket till stor del består av INIS. INIS har en medfödd förmåga att känna igen och eliminera främmande ämnen och partiklar såsom mikroorganismer och skadade celler vilket gör att INIS fungerar som ett ”skräphanterings-system”.

I den aktuella studien har forskarna under 2020 studerat 66 patienter med svår covid-19 som vårdats på intensivvårdsavdelning och funnit en uttalad aktivering av INIS.

– Det är sannolikt vävnadsskadan med döda celler i lungorna som initierar denna aktivering. Den kan potentiellt leda till proppbildning och dålig syresättning på grund av ökat läckage i blodkärlen, säger Bo Nilsson, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, som har lett studien.

Eftersom graden av aktivering är prognostiskt kopplad till överlevnad och lungfunktion så stöder de nya fynden tanken att INIS är en av drivkrafterna vid svår covid-19. En förklaring till att INIS beter sig på det här sättet hos vissa patienter med covid-19, kan vara att cellskadan är så kraftig så att INIS överreagerar och snarare stjälper än hjälper att rena vävnaden.

Om INIS spelar den roll forskarna misstänker skulle det också kunna vara så att redan godkända läkemedel som används för behandling av sjukdomen hereditärt angioödem kan användas för att behandla svår covid-19.


För mer information kontakta:
Bo Nilsson, tel: 070-9423977, e-mail: bo.nilsson@igp.uu.se

Lipcsey et al. (2021) The outcome of critically ill COVID-19 patients is linked to thromboinflammation dominated by the kallikrein/kinin system, Frontiers in Immunology, doi: 10.3389/fimmu.2021.627579

Senast uppdaterad: 2021-03-24