David D. Laitin är årets Skytteanska pristagare

Pressmeddelande
15 april 2021

David D. Laitin, Stanford University, är årets mottagare av Skytteanska priset i statskunskap, som delas ut för 27:e året i rad. Han får priset, statskunskapens ”Nobelpris”, för att ”originellt och förutsättningslöst belyst hur politik påverkar kulturella strategier i heterogena samhällen.”

Laitin har i sina många arbeten som sträckt sig från Somalia till Katalonien, det post-sovjetiska Estland och Frankrike, satt mänsklig kultur i centrum. Genom att identifiera olika kulturella subsystem; språk, religion, konst och litteratur liksom nationella traditioner och myter, visar han hur dessa påverkas av politik i en rationell process på individnivå som underskattats i tidigare forskning. Sociala system strävar vidare, framhåller Laitin, inte efter kongruens eller ”jämvikt” utan kan härbärgera alternativa övertygelsesystem. Kulturell komplexitet är därmed ett vardagligt inslag.

Priset delas ut vid en digital ceremoni den 1 oktober 2021.

Om Skytteanska priset
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen.”

Läs mer om Skytteanska priset på stiftelsens webbplats.

För mer information kontakta: Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, ordförande i priskommittén, 070-1679504 li.bennich-bjorkman@statsvet.uu.se eller Michal Smrek, informatör vid Skytteanska priset, 070-0664926, michal.smrek@statsvet.uu.se

Bilder för nedladdning:
David D. Laitin 

Senast uppdaterad: 2021-03-24