Trenden bruten – antalet döda i organiserat våld ökar igen

Pressmeddelande
16 juni 2021

Trots en kraftig minskning av stridsrelaterade dödsfall i 2010-talets största krig Afghanistan och Syrien visar den senaste rapporten från Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid Uppsala universitet att antalet döda i organiserat våld i världen ökade något under 2020, efter fem år av stadig nedgång. Totalt registrerades mer än 80.100 dödsfall i organiserat våld under förra året, jämfört med strax över 76.000 året innan.

– Nya utbrott i konflikter som länge varit inaktiva sågs på flera håll runt om i världen under 2020, förklarar Therese Pettersson, projektledare på UCDP.

Hon ger krigen i Artsakh (Nagorno-Karabach), Azerbajdzjan och Tigray, Etiopien som exempel. Även helt nya konflikter, som när IS (Islamiska staten) i Mocambique gick över gränsen till Tanzania och utmanade regeringen där, uppstod under året.

I början av covid-19-pandemin vädjade FN:s generalsekreterare António Guterres till stridande parter i världen att lägga ner sina vapen för att kunna bekämpa pandemin. En rad rebellgrupper utropade vapenvilor, men få av dem ledde till minskat stridande. När konfliktåret 2020 summeras visar det sig att antalet aktiva konflikter, både där stater är inblandade och konflikter mellan icke-statliga grupper, ökade. Detsamma gäller våld riktat mot civila.

– Vi ser ett tydligt regionalt skifte, från Mellanöstern till den afrikanska kontinenten. Mer än hälften av världens inbördeskrig finns nu i Afrika. Delvis hänger detta ihop med att IS har flyttat sitt fokus alltmer till Afrika efter att de blivit kraftigt försvagade i Syrien och Irak, säger Therese Pettersson.

IS fortsätter att driva många av konflikttrenderna och även i Syrien har gruppen ökat sina attacker det senaste året.

– Under det senaste året har vi sett att IS till viss del lyckats omgruppera sig i områden med svag statlig kontroll i både Syrien och Irak, och därmed eskalerat våldet i bägge länderna, förklarar Shawn Davies, forskningsassistent på UCDP.

Trots detta har de totala dödsfallen i organiserat våld i Syrien fortsatt att minska kraftigt under flera års tid.

– Vi har sett att de väldigt höga civila dödstalen vi såg i Syrien under tidigare år var nära knutet till det urskillningslösa användandet av tunga vapen och flygräder i civilbebodda områden i de större städerna. Våldet har nästan helt förflyttats från städerna sedan den syriska staten återtog kontrollen av dessa, säger Shawn Davies.

Resultaten som presenteras i pressmeddelandet kommer att publiceras i Journal of Peace Research.

För mer information, kontakta:
Therese Pettersson, tel: 0706496491, e-post: therese.pettersson@pcr.uu.se
Shawn Davies, tel: 0704049509, e-post: shawn.davies@pcr.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24