Sofia Näsström får årets Disapris

Pressmeddelande
11 september 2021

Mottagare av årets Disapris är Sofia Näsström. Hon får priset för sin bok "Demokrati. En liten bok om en stor sak". Disapriset tillkännages under Kulturnatten i Uppsala, lördag den 11 september.

Så här lyder motiveringen:

"Disapriset 2021 går till Sofia Näsström, statsvetarprofessor i Uppsala, för boken ’Demokrati. En liten bok om en stor sak’. Författaren granskar med ömsinta men samtidigt kritiska ögon demokratin som både styrelseskick och livsform i en bok full av skarpsinne, engagemang och bildande ambition."

Sofia Näsström är professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hon forskar inom ämnet politisk filosofi och fokuserar på frågor om representation, begreppet folket i folkstyret och den sociala frågans betydelse för demokratins fortlevnad. Hon är en flitig föreläsare i nationella och internationella sammanhang, och har mottagit Uppsala Politicesstuderandes pedagogiska pris för sin undervisning. Under 2021 har Sofia Näsström utkommit med två böcker om demokrati: den populärvetenskapliga boken "Demokrati. En liten bok om en stor sak" och monografin "The Spirit of Democracy: Corruption, Disintegration, Renewal".

Disapriset tillkännages under Kulturnatten i Uppsala, lördag den 11 september. Prisutdelare är Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt. Filmad prisutdelning och intervju ligger här, som är fritt att länka till förstås.

Prisutdelning: https://youtu.be/Ctd5eqqC4xM

Pristagaren: https://youtu.be/QfWYKEecUWA

Årets föreläsning kommer att ges den 26 oktober på Humanistiska teatern, Thunbergs väg 3C i Uppsala.

Om Disapriset: Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut för första gången 2001. Prissumman är på 50 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

Kontaktuppgifter: 

Talesperson för prisjuryn: Lars Burman, 070-425 03 69
Pristagaren: Sofia Näsström, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, sofia.nasstrom@statsvet.uu.se, 070-728 35 47
Kontaktperson för prisceremonin: Anita Sollenberg, 072-999 94 52

Bilder för nedladdning:
Sofia Näsström, professor och mottagare av Disapriset 2021..jpg Sofia Näsström tar emot Disapriset av Rektor Anders Hagfeldt Professor Sofia Näsström, Disapristagare 2021. 

Senast uppdaterad: 2021-03-24