Forsskålsymposiet 2021: När får man tänka? Om tvekan som risk och resurs

Pressmeddelande
18 november 2021

Årets Forsskålföreläsare är Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. I sin föreläsning kommer hon bland annat att lyfta kunskapssökande, autonomi och rätten att tvivla, tveka och ifrågasätta. Efter föreläsningen följer ett debattsamtal med bland andra Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion och Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet.

Sharon Riders föreläsning på temat "När får man tänka? Om tvekan som risk och resurs" handlar bland annat om tvekan och osäkerhet som en förutsättning för kunskapssökande. Hon lyfter dagens innovationspolitik och hur den påverkar den högre utbildningens grundvillkor. Rider menar att innovationspolitiken kan uppfattas som auktoritär då den genom en invecklad incitamentstruktur vill styra vilka frågor och problem som uppstår, befordras och begrundas vid lärosäten utifrån en uppsättning intressen och mål utstakade av politiken, en högst illiberal förhållning till vetenskap och utbildning.

Den stora faran, menar Rider, är att denna inblandning inte alls längre uppfattas som otillbörlig, vilket skulle innebära att den vetenskapliga värdesfären har upphört att utgöra en distinkt och delvis autonom del av moderna liberala demokratier. Om inte de lärda må tvista och tvivla över vad som är värt att veta och varför, vem då ska göra det?

Föreläsningen följs av ett panelsamtal modererat av journalisten Maria Ripenberg.

Paneldeltagare är:

Mats Benner, rektor och dekan för Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Li Bennich-Björkman, Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, Uppsala universitet
Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion
Mårten Schultz, professor i juridik, Stockholms universitet

Datum & tid: 25 november, kl. 13:15-16:00. Evenemanget är öppet för allmänheten. 

Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3, Uppsala

Om Peter Forsskål

Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen. Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling ”Tankar om den borgerliga friheten” som han gav ut under kuppartade former 1759.

Arrangörer: Uppsala Forum, Uppsala universitet och Juridiska institutionen uppmärksammar genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium Forsskåls gärning och idéer. Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära.

För mer information kontakta Mattias Vesterlund 018-4715353, mattias.vesterlund@ires.uu.se

Bilder för nedladdning:
Sharon Rider 

Senast uppdaterad: 2021-03-24