Partnerskap för hållbart samhällsbyggande

Pressmeddelande
9 december 2021

Uppsala kommun och Uppsala universitet har en lång tradition av samarbete och samverkan. Idag undertecknades det strategiska partnerskapet som ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan parterna.

Uppsala kommun och Uppsala universitet har många gemensamma intressen när det gäller att utveckla Uppsala till en modern, trygg och attraktiv kommun. Det strategiska partnerskapet har ett särskilt fokus på hållbar samhällsutveckling och ska bidra till att hitta lösningar på olika utmaningar i samhället.

Gemensamt lösa samhällsutmaningar

Under de närmaste decennierna beräknas Uppsala kommun växa med uppemot 100 000 invånare. Tiotusentals bostäder ska byggas och betydande infrastrukturinvesteringar göras. Kommunens mål är att vara fossilfritt år 2030 och klimatpositivt år 2050. Utöver det finns ambitiösa mål när det gäller social och ekonomisk hållbarhet.

– Vi har högt uppsatta mål och vill att Uppsala kommun ska ligga i framkant när det gäller hållbar samhällsutveckling. Genom att samverka med Uppsala universitet får vi goda förutsättningar att klara av att hantera dagens och morgondagens samhällsutmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling.

Bidra till en bättre värld

Uppsala universitet är ett internationellt ledande forskningsuniversitet som attraherar forskare och lärare från hela världen. Att samverka med det omgivande samhället ingår som en självklar del i universitetets vision om att bidra till en bättre värld.

– Samverkan kan leda till nya forskningsprojekt och kunskapsutveckling samtidigt som den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. Det är ett ömsesidigt utbyte som i grunden handlar om att tillsammans ta oss an komplexa samhällsutmaningar med hållbarhet som en särskild hjärtefråga, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Genom det förnyade partnerskapet kommer Uppsala kommun och Uppsala universitet att bygga vidare på redan befintliga samarbeten, och även hitta nya områden att samverka kring. Avtalsperioden sträcker sig fram till 2024.

Presskontakt
Ingela Hagström, partnerskapsansvarig, Uppsala kommun
Tel: 018-727 8635
Esbjörn Larsson, partnerskapsansvarig, Uppsala universitet
Tel: 018-471 7628

Senast uppdaterad: 2021-03-24