Märta Nasvelldagen: Psykos hos barn och vuxna – vård nu och i framtiden

Pressmeddelande
28 mars 2022

Välkomna till Märta Nasvelldagen 2022, ett årligt återkommande evenemang om psykisk sjukdom i samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Årets tema är psykos och föreläsningarna är öppna för allmänheten.

När man får en psykos innebär det att man i någon mening har en förvrängd verklighetsuppfattning. Det är ett centralt symtom vid psykossjukdomar, som till exempel schizofreni. Tillstånden drabbar ofta människor i sena tonåren eller tidigt vuxenliv och kan orsaka både stort lidande och svårigheter att klara sin vardag.

– Att ta hand om och ge adekvat vård till personer med psykossjukdom är ett viktigt uppdrag för specialistpsykiatrin, och med rätt läkemedelsbehandling och omhändertagande kan många återfå en hög livskvalitet, säger Simon Cervenka, professor i psykiatri vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset.

– Det är viktigt att vi inom specialistpsykiatrin har möjlighet att sprida kunskap om psykiska sjukdomar och vilka behandlingsinsatser som finns idag, men även vilka utvecklingsområden som väntar, säger Tarja-Leena Kirvesniemi, biträdande verksamhetschef Psykosvård och rättspsykiatrisk vård på Akademiska sjukhuset. Psykisk hälsa är aktuellt för oss alla och vi känner alla någon som är i behov av hjälp i någon form. För att förstå psykiska sjukdomar behöver vi lyssna och lära av de själverfarna. Min förhoppning är att vi utifrån Märta Nasvelldagens program går hem helt uppfyllda av ny kunskap och med större förståelse om psykiska sjukdomar. Och att vi vågar prata om detta.

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom. Hon tog examen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933 och arbetade ända upp i åttioårsåldern som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Tid och plats: Torsdagen den 31 mars, kl 16.00-19.45 i Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset ing 10

Se hela programmet på universitetets webbplats.

Fri entré, ingen föranmälan, presentationerna ges på svenska.

Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.

För mer information kontakta:

Simon Cervenka, professor i psykiatri vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset. Tel: 0709-944226, e-post:  simon.cervenka@neuro.uu.se

Tarja-Leena Kirvesniemi, biträdande verksamhetschef Psykosvård och rättspsykiatrisk vård vid Akademiska sjukhuset. Tel: 0703-260509, e-post: tarja-leena.kirvesniemi@akademiska.se

Bilder för nedladdning:
Simon Cervenka  Tarja-Leena Kirvisniemi 

Senast uppdaterad: 2021-03-24