Antikens kultur och samhällsliv fyller 100 år

Pressmeddelande
22 april 2009

1909 anställdes den förste professorn, Sam Wide, på den professur som idag heter Antikens kultur och samhällsliv. I år firar institutionen 100-årsjubileum med en seminarieserie - och med att utlysa lärostolsprofessuren igen efter en tids vakans.

- Det känns roligt att fira hundra med att satsa på de kommande hundra åren! Vi är inne i en väldigt expansiv fas. Att vi kan återbesätta denna professur nu kommer att betyda mycket, säger Gullög Nordquist, professor i arkeologi och prefekt vid institutionen.

Antiken utgör en lång tid i historien, med olika samhällen, ideal, kulturer, folkgrupper, språk och synsätt över ett stort geografiskt område. Antikforskningens långa historia har skapat en skatt av kunskap, men också vissa "svarta hål" av okunskap och föråldrade synsätt, som i nutid blivit angelägna forskningsuppgifter.

Byar, familjer, mat, kvinnor och barn, fattiga, främlingar och slavar - många ämnen har ännu inte studerats i någon större omfattning och väcker många aktuella frågor i vår tids globala värld. Även frågor som rör miljö och människors attityd till djur och natur är heta. Ett annat högaktuellt ämne rör det som nu är EU och arabvärlden och då var Östra Medelhavsområdet. Kontakterna inom detta område under antiken har betytt mycket för kulturutvecklingen i både det som nu är Europa och Västra Asien.

- Det vi antikforskare och arkeologer kan erbjuda forskningsgemenskapen är kunskap om tidsdjupen, viktiga perspektiv som ofta försvinner i dagens debatt.

- Flyktingar och människor som transporteras frivilligt eller ofrivilligt för arbete som underhållare eller sexslavar existerar som bekant även idag, säger Gullög Nordquist.

San Wide var den förste innehavaren av professuren 1909-1918, under namnet Klassisk fornkunskap och antikens historia. Han gjorde de första svenska utgrävningarna i Medelhavsområdet i Grekland. En annan av professorerna, Arne Furumark, har gjort sig känd för att ha organiserat den mykenska keramiken.

Det första seminariet ges den 22 april av Angelos Chaniotis under rubriken " The dynamics of emotions and the dynamics of rituals".

Program för seminarieserien på institutionens hemsida.

För mer information, kontakta professor Gullög Nordquist, tel: 018-471 28 97, gullog.nordquist@arkeologi.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24