Nyupptäckt coronavirus vanligt hos skogssorkar

Pressmeddelande
2 juni 2022

Ett nytt coronavirus har identifierats av forskare vid Zoonosis Science Center, ZSC, vid Uppsala universitet. Deras studie, som är gjord på drygt 260 skogssorkar fångade runt Grimsö i Örebro län, visar att viruset är väl etablerat hos svenska skogssorkar. Resultatet publiceras i tidskriften Viruses.

Peer-review/survey/animals

– Att vi hittade det vi kallar Grimsöviruset hos 3,4 procent av sorkarna och att det fanns kvar under hela studieperioden 2015-2017, tyder på att det är utbrett och förekommer stabilt hos svenska skogssorkar, säger Åke Lundkvist, professor i virologi och chef vid Zoonosis Science Center vid Uppsala universitet som tillsammans med forskaren Jiaxin Ling och Anishia Wasberg, doktorand och försteförfattare, har drivit studien.

Vid Zoonosis Science Center, ZSC, kartlägger forskare zoonotiska virus för en ökad förståelse runt samspelet mellan virus och värddjur. Medan coronavirusen SARS-CoV och MERS härstammar från fladdermöss, verkar säsongscoronavirus, exempelvis HCoV-OC43 och HCoV-HKU1, ha spritts till människan från gnagare som råttor, möss och sorkar. Målet är att öka kunskapen och utveckla metoder som effektivt kan begränsa stora virusutbrott och undvika att smitta sprids från djur till människor.

I en ny studie, publicerad i tidskriften Viruses, har forskare vid ZSC undersökt skogssorkar fångade runt Grimsö, Örebro län, under åren 2015–2017, och testat dem för coronavirus. Med hjälp av så kallad RNA-sekvensering har de identifierat ett nytt coronavirus, betecknat Grimsövirus, tillhörande släkten betacoronavirus, som även innehåller SARS-CoV, MERS och SARS-CoV-2.

Gnagare spelar en viktig roll i vad gäller överföring av infektionssjukdomar, i och med att de redan bär på ett flertal zoonotiska mikroorganismer som till exempel hantavirus och harpestbakterien. Infektionssjukdomar som kopplas till mindre däggdjur som gnagare, har senaste åren ökat drastiskt och forskning kring ekologin hos dessa värddjur är en viktig del i arbetet att förebygga framtida utbrott.

Skogssorken (Myodes glareolus) är en av de vanligaste gnagararterna i Europa och tidigare studier har påvisat ett flertal olika coronavirus som cirkulerar hos skogssorken, bland annat i Storbritannien, Polen, Frankrike och Tyskland.

– Vilket potentiellt hot mot folkhälsan Grimsöviruset utgör är fortfarande okänt men våra observationer tillsammans med tidigare beskrivna coronavirus hos skogssork motiverar starkt en fortsatt övervakning av coronavirus hos vilda gnagare, säger Åke Lundkvist, professor vid Uppsala universitet.

För mer information:

Åke Lundkvist, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, ake.lundkvist@imbim.uu.se, 018-471 45 55, viruspodden.se

Anishia Wasberg, doktorand vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, anishia.wasberg@imbim.uu.se

Wasberg, A.; Raghwani, J.; Li, J.; Pettersson, J.H.-O.; Lindahl, J.F.; Lundkvist, Å.; Ling, J. Discovery of a Novel Coronavirus in Swedish Bank Voles (Myodes glareolus). Viruses 2022, 14, 1205. DOI: 10.3390/v14061205

Senast uppdaterad: 2021-03-24