Birgitta Essén får Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga fri- och rättigheter

Pressmeddelande
16 juni 2022

Årets Martin H:son Holmdahlpris för mänskliga fri- och rättigheter tilldelas professor Birgitta Essén, verksam vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Prisnämnden lyfter särskilt hennes arbete kring frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hos kvinnliga immigranter.

Martin H:son Holmdahlpriset, som uppgår till 50 000 kronor, är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter.

Birgitta Essén är överläkare i obstetrik och gynekologi, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård och lärare vid Upsala universitet och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hon har omfattande internationell erfarenhet och leder också ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med finansiering från Vetenskapsrådet inom fältet migration och integration.

Motiveringen lyder:

”Birgitta Essén kombinerar på ett nyskapande sätt klinisk medicinsk forskning med antropologiska ansatser i aktiv samverkan med religiösa företrädare, politiker och organisationer inom civilsamhället. Det har särskilt gällt frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hos kvinnliga immigranter. Hon har haft fokus på omskärelse, hedersvåld och förlossningsrelaterade komplikationer som haft sin grund i språkliga och kulturella omständigheter.

Särskilt uppmärksammas att Essén drivit och driver projekt också i migranters hemländer såsom i kurdiska områden och i länder med så skilda kulturella traditioner som Iran, Somalia och Nicaragua. Hon har arbetat för att förmedla kultursensitiv vård utan att principerna om jämlik vård och likabehandling åsidosätts.”

Om priset:

Martin H:son Holmdahl var rektor för Uppsala universitet 1978-89. Han var starkt engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och betonade inte minst universitetens roll. Priset inrättades 2003 till Holmdahls 80-årsdag. Efter Holmdahls bortgång 2015 har universitetet fortsatt dela ut priset. En särskild prisnämnd utsedd av universitetets rektor delar ut priset. Ordförande är för närvarande seniorprofessor Peter Wallensteen.

För mer information, kontakta prisnämndens ordförande professor Peter Wallensteen, telefon: 070-6752679, e-post: peter.wallensteen@pcr.uu.se

Läs mer om Martin H:son Holmdahls pris.

Bilder för nedladdning:
Birgitta Essén 

Senast uppdaterad: 2021-03-24