Sverker Jagers ny Zennströmprofessor i klimatledarskap

Pressmeddelande
7 september 2022

Sverker C Jagers, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för studier av kollektivt handlande vid Göteborgs universitet, blir Uppsala universitets femte gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap.

Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Sverker C Jagers har lång erfarenhet av att studera miljöpolitik och miljöpolitisk styrning. Detta område studeras av flera discipliner, till exempel psykologi, sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap. Sverker har en stor vana och ett stort intresse av att arbeta tvärvetenskapligt. De frågor som särskilt intresserar honom är hur miljö- och klimatpolitiska styrmedel kan utformas så att de är effektiva och kan accepteras av dem som påverkas av besluten. Hur skulle till exempel en koldioxidskatt kunna se ut som minskar utsläppen av koldioxid, utan att folk blir upprörda.

– Jag har arbetat mycket med både naturvetare, samhällsvetare och humanister. Jag har också forskat mycket kring hur framgångsrikt man hanterar miljön i länder med olika politiska system. Vilken roll spelar det till exempel om ett land är demokratiskt eller ej, eller om ett land har stora problem med korruption eller inte. Som gästprofessor vill jag gärna komma i kontakt med och samarbeta med forskargrupper som är lösningsorienterade, säger Sverker C Jagers, som gärna vill bli kontaktad av forskare som är engagerade i olika aspekter av miljöforskning.

Sverker Jagers kommer att delta i forskning, undervisning och extern samverkan och höra till forskningsgruppen i Klimatledarskap, CCL.

– Det faktum att klimatpolitiken alltmer ifrågasätts ökar risken för att klimatmålen inte nås, med enorma samhällskostnader som följd. Därför är Sverker Jagers gästprofessur, med fokus på klimatledarskap och styrmedel som är verksamma och accepterade, en både angelägen och glädjande förstärkning av vår forskning, säger Mikael Karlsson, verksamhetsledare i klimatledarskap på Uppsala universitet och ansvarig för rekryteringen av Sverker Jager.

Gästprofessuren sträcker sig från september 2022 till december 2023.

För mer information kontakta:
Sverker C Jagers, gästprofessor i klimatledarskap, Uppsala universitet, sverker.jagers@geo.uu.se, 0732-59 43 69

Mikael Karlsson, verksamhetsledare i klimatledarskap vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, mikael.karlsson@geo.uu.se, 070-3162722

Judith Lundberg-Felten, projektsamordnare inom klimatledarskap vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, judith.lundberg-felten@geo.uu.se

Läs mer om klimatledarskap vid Uppsala universitet:
https://www.uu.se/om-uu/hallbar-utveckling/uppsala-university-sustainability-initiatives/klimatledarskap/

Om Zennström Philanthropies https://www.zennstrom.org/

Hör mer om Sverker Jagers forskning i podden Målmedvetenskap från Göteborgs universitet:
Avsnitt 1: https://gmv.gu.se/globala-malen-ny/podden-malmedvetenskap/avsnitt-1
Avsnitt 2: https://gmv.gu.se/globala-malen-ny/podden-malmedvetenskap/avsnitt-2

Bilder för nedladdning:
Sverker Jagers 

Senast uppdaterad: 2021-03-24