Forskare bakom snabbtest för antibiotikaresistens belönas med Hjärnäpplet

Pressmeddelande
8 september 2022

Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet tilldelas i år Johan Elf och Özden Baltekin. De belönas för utvecklingen av ett diagnostiskt snabbtest för antibiotikaresistens vid urinvägsinfektion – en innovation av stor betydelse för människors liv och hälsa.

Uppsala universitet delar årligen ut Hjärnäpplet till forskare eller forskarstuderande för framtagande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar som resulterat i en innovation. Priset består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr.

– Årets pristagare har åstadkommit något mycket viktigt inom hälsoområdet. Att med ett enkelt test snabbt kunna ställa diagnos på en bakterieinfektion är a och o för att ge rätt behandling och minska antibiotikaresistens. Universitetet vill på detta sätt få lyfta fram deras viktiga insats, säger prorektor Coco Norén, som varit ordförande i beredningsgruppen för priset.

Motiveringen lyder:

”Hjärnäpplet 2022 tilldelas Johan Elf och Özden Baltekin för nyskapande metodutveckling med betydelse för människors hälsa och välbefinnande. De har på ett avgörande sätt bidragit till utvecklingen av nya snabbtester av antibiotikaresistenta bakterier och till att det avknoppade företaget Astrego Diagnostics tagit fram idag världens snabbaste diagnostiska antibiotikakänslighetstest för urinvägsinfektion.”

Det utvecklade testet fångar individuella bakterieceller från komplexa prover och mäter deras tillväxthastighet i realtid. På 30 minuter kan testet avgöra om en infektion är bakteriell, och i så fall vilka antibiotika som fungerar bäst. Bolagets egenutvecklade instrument produceras i Uppsala och har testats på vårdcentraler i Sverige, Polen, Tyskland och Japan.

Diagnostiska metoder av det här slaget är ett effektivt verktyg för att minska användningen av bredspektrumantibiotika och ett viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens.

Läs en intervju med pristagarna på universitetets webbplats.

Läs mer om innovationspriset Hjärnäpplet.

För mer information kontakta:
Pristagarna: Johan Elf, 070-9803135 e-post: Johan.Elf@icm.uu.se och Özden Baltekin, tel: 070-7507137 e-post: ozden.baltekin@sysmex-astrego.se
Ordförande i beredningsgruppen: Coco Norén, prorektor vid Uppsala universitet: tel: 072-9999000 e-post: prorektor@uu.se

Bilder för nedladdning:
Pristagare 2022 

Senast uppdaterad: 2021-03-24