David Sumpter får årets Disapris

Pressmeddelande
10 september 2022

Mottagare av 2022 års Disapris är professor David Sumpter. Han får priset för sina populärvetenskapliga böcker om matematik, bland annat Fotbollens matematik och Tio ekvationer som styr världen. Disapriset tillkännages under Kulturnatten i Uppsala, lördag den 10 september.

Motivering:

”David Sumpter tilldelas 2022 års Disapris för sina populärvetenskapliga böcker om matematik, nu senast Tio ekvationer som styr världen (2020). På ett underhållande och medryckande sätt förmår Sumpter förklara fenomen med hjälp av matematiskt tänkande: allt från fotboll och finansmodeller till filterbubblor. Som professor i tillämpad matematik och med engagemang i frågor om samhälls- och vetenskapsutveckling både lugnar och oroar han. Läsaren – även den utan kunskaper i matematik – lämnar David Sumpters böcker med helt nya insikter.”

David J.T. Sumpter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet har publicerat över etthundra vetenskapliga artiklar om spridda ämnen: hur fiskstim och myrkolonier fungerar; socialpsykologi och segregation i samhället; maskininlärning och artificiell intelligens. Han har varit konsult för framgångsrika fotbollsklubbar på olika nivåer som svenska Hammarby, Barcelona i Spanien och för engelska landslaget. Han arbetar aktivt med att nå ut till skolor, industri och samhällssektorn. Många av hans föreläsningar finns tillgängliga för allmänheten på bland annat Google, TedX, Oxford Mathematics Public Lecture och The Royal Institution.

Priset är på 50 000 kronor och delas ut av rektor Anders Hagfeldt under Kulturnatten den 10 september kl 19:00 på Carolina Rediviva. En föreläsning med pristagaren kommer att hållas den 31 oktober, kl 18, i tidsskriftsläsesalen på Carolina Rediviva.

För mer information:

Talesperson för prisjuryn: Lars Burman, 070-425 03 69
Pristagaren: David J.T. Sumpter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet, david.sumpter@it.uu.se, 070-4250337
Kontaktperson för prisceremonin: Anita Sollenberg, 072-999 94 52

Om Disapriset: Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut för första gången 2001. Prissumman är på 50 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

Bilder för nedladdning:
_21A0625_2 _O6A3025 

Senast uppdaterad: 2021-03-24