INSTÄLLT. Pressvisning av solcellslastbil senareläggs.

Pressmeddelande
22 september 2022

INSTÄLLT. PRESSVISNING SENARELÄGGS

- PRESENTATION OCH DRIFTSÄTTNING AV EN NY UNIK SOLCELLSLASTBIL

Scania, Midsummer, Eksjö Maskin & Truck, Dalakraft, Ernst Express och forskare vid Uppsala universitet bjuder in till pressvisning av en ny – helt unik – solcellslastbil. Tillsammans arbetar vi för att utveckla en ny generation lastbilar, där solceller på lastbilarna genererar solenergi som direkt kan minska koldioxidutsläppen från lastbilen och dessutom ge el till elnätet, så kallad Vechicle-to-Grid.

I det här forskningsprojektet tas ytterligare steg i utvecklingen, när lastbilens släp mer eller mindre täcks med solceller. Solenergin laddar ett batteri som dels kan driva hybridmotorn och dels, medan lastbilen står parkerad, kan generera el till elnätet. Släpet blir därför både elproducerande och ett ellager genom det stora batteriet som laddas.

Under två år har lastbilen utvecklats. Den 28 september invigs den och gör sin premiärtur för att senare testas i trafik under en längre tid i vanliga transportuppdrag.

Invigningen sker i närvaro av landshövding för Uppsala län, Göran Enander och Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt. Företrädare för alla aktörer finns på plats tillgängliga för intervju och givetvis blir det fototillfällen för egna bilder. 

Tid: 28 september, kl 10.00. Det finns möjlighet till intervjuer från cirka klockan 10:30.

Plats: Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala. 
Invigningsceremonin sker vid västra entrén på hus 10.

Anmälan krävs. Mejla press@uu.se">press@uu.se och berätta hur många som kommer samt för praktisk info som parkering eller bussar. Senast den 27 september. Kontaktperson är Elin Bäckström på presstjänsten, Uppsala universitet.

Mer om forskningsprojektet och utvecklingen:
https://www.kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi/forskargrupper/erik-johansson-group/forskningsprojekt/solceller-pa-lastbilar

Information från forskningsfinansiären Vinnova:
https://www.vinnova.se/p/solceller-pa-lastbilar-for-miljovanliga-transporter2/

Senast uppdaterad: 2021-03-24